ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 12.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На дванадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 870 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя К.К.Н. - редовно уведомен, се явява адв. Г. – представя пълномощно.

За ответника директора на РУ „СО” – гр. Бургас - редовно уведомен, не се явява представител.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилите доказателства от административния орган с писмо вх. № 3816/16.04.2013г.; постъпилите доказателства от жалбоподателя с молба вх. № 4004/19.04.2013г.; постъпилите доказателства по опис от осигурителя „Пиргос Трейд Груп” вх. № 4887/17.05.2013г. и доказателства, постъпили с молба вх. № 5288/28.05.2013г. от „Пиргос Трейд Груп” АД.

 

Адв. Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата на К.К.Н. ***, против Решение № КПК–88/12.07.2012г. на Директора на РУ „СО” – гр. Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № О-02-000-00-00511383/28.05.2012г. на Ръководителя по изплащане на обезщетенията и помощите в РУ „СО” Бургас.

 

Адв. Г.: Нямам други доказателствени искания. Да се приложат доказателствата изпратени от РУ „СО” – гр. Бургас и другите, постъпили по делото. Третата корекция на 10.07.2012 година е извършена след издаването на дубликатите на болничните листи, общо са издадени на жалбоподателя десет болнични листи, по които административният орган е постановил осем решения за отказ.

Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателствата и тези постъпили по делото от административния орган с писмо вх. № 3816/16.04.2013г.; от жалбоподателя с молба вх. № 4004/19.04.2013г.; от осигурителя „Пиргос Трейд Груп” с молба  вх.№ 4887/17.05.2013г. и с молба вх. № 5288/28.05.2013г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Адв. Г.: Моля да уважите изцяло жалбата и отмените обжалваното решение на Директора на РУ „СО” - гр. Бургас.

В хода на производството се установи по безспорен начин, че същият не е полагал труд за времето, през което е ползвал отпуск за временна нетрудоспособност и следователно не са налице основанията, твърдени от административния орган, като мотив за постановяване на отказа.

Моля, да ни предоставите време за депозиране на писмени бележки.

Моля, за присъждане на направените съдебно-деловодни разноски пред тази инстанция и пред Върховен административен съд.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Съдът предоставя на жалбоподателя възможност за представяне на писмени бележки в петдневен срок, считано от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: