ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 27.09                                                              град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД            VІІІ-ми административен състав

На двадесет и седми септември       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                                                                                                                                                                                                                                                               СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: М. В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 866 по описа за 2017 година.

На именното повикване в 10.46 часа се явиха:

За жалбоподателя С.С.И.като ЕТ „Анонс 98 - С.С.“ - редовно уведомен, се явява М.С.И. - негов син, представя пълномощно.

За ответника – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юрисконсулт М. , с представено по делото пълномощно.

 

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпили доказателства от ответника с молба вх. № 8797/18.08.2017 г. /от л. 19 до л.25 от делото/.

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза съгласно указания на ВАС, тъй като въпреки и дадената повторна възможност, за което е уведомен на 10.07.2017г. жалбоподателя, до настоящия момент не е заплатил определения депозит.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му, нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Пълномощникът И.: Нямам възражения да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

дава ход на делото.

 

Пълномощникът И.: Син съм на жалбоподателя С.С.. До настоящия момент бяхме възпрепятствани да заплатим определения депозит. Желаем да се извърши съдебно-счетоводната експертиза  и моля да ни предоставите възможност за това.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да приемете представените с молба вх. № 8797/18.08.2017 г. писмени доказателства от административния орган. Представям на оптичен носител, на отделни файлове, които биха могли да бъдат проверени, за доказване на електронен подпис на лицата издали ЗВР, РД, РА. Няма да соча други доказателства засега.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган с писмо вх. № 8797/18.08.2017 г. писмени доказателства, находящи се от л.19 до л.25 на делото.

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание доказателства.

ДАВА възможност на жалбоподателя, в 14-дневен срок от днес, да заплати определения депозит за извършване на допуснатата съдебно-счетоводната експертиза, в противен случай определението, с която тя е допусната ще бъде отменено и съдът ще се произнесе съобразно събраните по делото доказателства.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.11.2017г. от 10.45ч., за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

           СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: