ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 18.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 862 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 14:45 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят Г.П.Б., редовно уведомен от преди, се явява лично.

Ответникът заместник началник на ДНСК София, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт К., с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна В.П.В., редовно уведомена от преди, не се явява лично. Представлява се от адвокат Б.А., с пълномощно по делото.

Заинтересованата страна Т.Х.Т., редовно уведомен от преди, явява се лично.

 

Заинтересованите страни С.К.Р., Р.М.Т., В.Б.К., А.С.П., Д.П.П., Я.Г.Г., И.Т.С., И.Д.С., Р.М.К., С. Христозов С., Д.Х.К., С.С.И., К.Т.Б., Р.И.К., И.Г.Ц., Н.С.Д., Т.П. и Д.В.К., редовно уведомени от преди, не се явяват и не се представляват.

За заинтересованата страна „Цинтимани България”ЕООД, редовно уведомена от преди, не се явява представител.

За заинтересованата страна „Бусофт инженеринг”АД, редовно уведомена от преди, не се явява представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛ Б. – Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К. – Да се даде ход на делото.

 

АДВОКАТ А.-Б. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от вещото лице З.А., в която е посочено, че поради липса на технологично време, не е успяла да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза и иска да и бъде предоставена възможност да го изготви.

 

Г-н Б. – Запознат съм с молбата и не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. След като установихме връзка с вещото лице, същата заяви, че експертизата ще бъде готова до средата на м.май 2015г.

ЮРИСКОНСУЛТ К. - Да се уважи молбата на вещото лице.

АДВОКАТ А. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да представи заключението си.

 

Съдът като взе предвид становищата на страните, намира, че следва да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице А. да изготви и представи заключението по допуснатата съдебно-техническа експертиза до следващото открито съдебно заседание при спазване на срока по чл.199 от ГПК. 

 

За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за открито съдебно заседание на 27.05.2015г. от 14.30ч., за която дата и час присъстващите в залата страни са уведомени от днес, а неприсъстващите уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: