ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 23.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети април                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

       2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

КНАХ   дело    номер    85    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.00 часа се явиха:

 

Касаторът – Комисия за защита на потребителите РД - Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Ответникът – ЕТ „Прима – И.С.”, редовно призован, се явява лично и с адвокат А., упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ А. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ А. – Оспорвам изцяло касационната жалба като неоснователна. В същата не са изложени обстоятелствата относно оспорването на решението. Моята доверителна не беше съвсем съгласна с решението на Районния съд, тъй като ние поддържаме изцяло всички основания за незаконосъобразност на наказателното постановление, посочени в жалбата ни и считаме, че те са безспорно доказани. Единствената причина да не обжалваме решението е недоброто финансово състояние на доверителката ми. Считаме, че досега наказателното постановление следваше да бъде изцяло отменено, на всички посочени от нас основания в жалбата, които поддържаме и до сега.

ПРОКУРОРЪТ – Считам, че решението на първоинстанционния съд е неправилно и незаконосъобразно, но не и на основание на мотивите и аргументите изложени в касационната жалбата. Намирам, че решението на Районния съд е постановено при съществено нарушаване на процесуалните правила. След запознаване с преписката, първоначално установих, че липсва приложен АУАН. Съгласно нормите на ЗАНН, наказателното постановление се издава въз основа на надлежно изготвен и връчен АУАН. По преписката такъв акт липсва. Така издаденото наказателно постановление е неправилно и незаконосъобразно и като такова се явява и решението на Районния съд, с което се приема, че наказателното постановление е законосъобразно и като се изменя единствено наложената санкция. В този смисъл ще Ви моля да отмените решението на Бургаския районен съд, както и да отмените, измененото със същото, наказателно постановление, издадено от Комисията за защита на потребителите, като неправилно и незаконосъобразно.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: