ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 12.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети март                                               две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

      ЧЛЕНОВЕ: 1.Л.А.

      2. В.Е.

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: С.Х.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия

КНАХ   дело    номер    85    по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10 часа се явиха:

 

Касаторът – Комисия за защита на потребителите РД – Бургас, редовно призован, за него се явява юрисконсулт Ж., редовно упълномощена.

Ответникът – ЕТ „Прима И.С.”, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Х.

 

         Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила молба вх. № 1246/ 23.02.2009 г. от адвокат Н.А. – процесуален представител на ответника ЕТ „Прима И.С.”, с която се сочи, че на днешната дата е на мероприятие в гр. Солун, което се организира по покана на централата на ЮНЕСКО и заминава с група от Демократичния съюз на жените и моли делото да бъде отложено за друга дата.

 

Съдът намира, че сочените причини от адвокат А. от една страна не са обективни, такива които да я възпрепятстват да се яви в  настоящото производство, тъй като посоченият ангажимент не е свързан с професионалната й дейност. От друга страна не са посочени доказателства за обективни пречки ответникът да се яви лично пред настоящ състав на съда. В този смисъл не са налице предпоставки за не даване ход на делото.

По тези съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж. – Поддържам касационната жалба. Господа административни съдии моля да ми дадете възможност при следващо съдебно заседание да представя заверени преписи от протокол № 87086 от 24.08.2006 г. и акт № 12746 от 26.08.2006 г. Въз основа на тези два документа е издадено оспореното пред първоинстанционния съд наказателно постановление и в хода на първоинстанционното производство сме пропуснали да представим тези два акта.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде възможност на процесуалният представител на касатора да представи съответните липсващи документи.

 

Съдът намира, че следва да се даде възможност на процесуалния представител на касатора да представи посочените писмени документи, тъй като същите са от съществено значение за разглеждане и решаване на спора по същество.

По тези съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалният представител на касатора при следващо съдебно заседание да представи заверени преписи от посочените писмени документи, а именно протокол № 87086 от 24.08.2006 г. и акт № 12746 от 26.08.2006 г.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за  23.04.2009 г. от 10.00 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: