ПРОТОКОЛ

       

Година 2016, 14.12.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На четиринадесети декември                 две хиляди и шестнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 856 по описа за  2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

         Ищецът Б.Н.М. - редовно уведомен, се явява лично и с адв. П. назначен за процесуален представител на ищеца по реда на Закона за правната помощ.

         За ответника - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието - София, редовно уведомен, представител не се явява.

         За ответника - Министерство на правосъдието - гр. София - редовно уведомен, представител не се явява.

         За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор Дуков.

Явяват се свидетелите Д.С.Д. и М.П.П..

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ИЩЕЦЪТ: Моля да се допуснат до разпит свидетелите.

Адв. П.: Да се разпитат свидетелите.

ПРОКУРОРЪТ: Да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водените свидетели.

СНЕМА самоличността на свидетелите, както следва:

 

         Д.С.Д. на ** години, българин,  български гражданин, несемеен, осъждан, с основно образование, понастоящем в Затвора в гр. Стара Загора.

         М.П.П. на ** години, българин, български гражданин, със средно образование, несемеен, осъждан, понастоящем в Затвора в гр. Пловдив

 

Свидетелите са предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

         Свидетелите обещават да говорят истината.

 

         В залата остава свидетелят М.П.П..

         СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля М.П.П..

 

         Адв. П.: В кой период бяхте в Затвора в гр. Бургас и познавате ли ищеца?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  В затвора в гр. Бургас бях от месец ноември 2012 г. до края на месец октомври 2013 г. Бяхме с ищеца в един отряд от началото на месец януари 2013 г. до края на месец август 2013 г., тъй като ищецът в края на месец август 2013 г. беше преместен в друга група.

 

         Адв. П.: Разкажете за условията в килията, в която беше настанен ищецът?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ:  През месец март 2013 г. бях преместен в килията на Б.М.. Той беше чистач на коридора и отговаряше за всички. Условията в Затвора в Бургас са тежки, пълно е с дървеници.От три дни съм в Бургаския затвор. Бях в Затвора в гр. Пловдив, но там е чисто.  Тук няма санитарен възел, няма осветление, няма пространство, по нужда се ползват кофи. Има хлебарки - пълна мизерия. Храната е под всякаква критика. Калориите не са достатъчно. В килиите бяхме между 8 до 12 човека. Килия № 402, на 4-ти етаж, VІ група, в която бях с Б. е малка килия с вишки на три етажа, имаше само едно малко прозорче и нямаше достатъчно осветление, имаше само една лампа. Столовата беше точно срещу тоалетната. По време на ядене вратата на тоалетната беше отворена и идваше оттам лоша миризма. Вечер, след като затворят килиите между 19,30 часа и 20,00 часа, по нужда се ползва кофа. Когато Б. ходеше по нужда в кофа, се бавеше 30-40 минути, с болка уринираше. Казвал ми е, че е получил заболяване на простатата вследствие на уринирането на кофа. Затворът в Бургас е тъмничен затвор. Трябва да удовлетворяваш нуждите си пред очите на цялото помещение. Тези лоши битови условия въздействаха много лошо на психиката на Б.М.. Той постоянно ми се оплакваше.  Не му стигаше въздуха да диша, защото е с  хипертония и пие хапчета за високо кръвно.

         Адв. П.: Нямам други въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

         СЪДЪТ няма  въпроси към свидетеля.

 

         В залата влиза свидетелят Д.С.Д..

 

         Адв. П.: Кога бяхте в Бургаския затвор с Б.М. и колко време бяхте с него в една килия?

 

         СВИДЕТЕЛЯТ: С ищеца не сме били в една килия. Познавам ищеца от 2010 г., бях отговорник на VІ група. Той беше в 406 килия, а аз в 412. Всички  спални помещения са еднакви. Има легла на три нива. Прозорците са на половина от самите легла. Третото легло горе затваря прозореца. Ищецът беше в голяма килия, в която са настанени между 16-18 човека. Пространството е малко. Не мога да определя колко големи са килиите. Едвам се разминаваме, тясно е. Вечер, след като затворят килиите, по нужда се ходи в пластмасова кофа. Няма параван, забранено е да сме скрити. По нужда ходиш пред очите на всички. Б.М. имаше медицински проблеми с простата и се оплакваше постоянно. Ходи в болницата в София, идвала е и линейка в Затвора в Бургас. Ищецът имаше и високо кръвно налягане. Вземаше лекарства, когото му даде докторът. Не се случваше често да ни преглежда лекар. Хигиената е под всякаква критика. Тогава се къпехме веднъж седмично. В килиите прозорците бяха три, но бяха затворени от третата вишка. Почти не влизаше дневна светлина.

         Адв. П.: Нямам други въпроси.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам въпроси.

         СЪДЪТ няма въпроси към свидетеля.

 

ИЩЕЦЪТ: Именно от тези лоши битови условия, които са в Бургаския затвор, точно там се разболях, тъй като съм получил стрес. Получих там и високото кръвно, защото още при първоначалното влизане бях в килия с убийци, с аларма, висока музика, имаше изнасилвачи. Беше ми тежко и не можех да се примиря с това. Доста време съм бил в този затвор и се разболях, поради силен стрес. Имал съм психиатрични кризи. От притеснение получих уголемена простата, лежах в болницата към затвора в гр. София. Имаше период, когато не можех да се движа. Бях с бастун. Не можех да уринирам. Относно храната - тя е в безобразно състояние. Храним се в столовата. Аз бях отговорник. Срещу столовата на два метра е тоалетната. Когато се храним, вратата на тоалетната е отворена и това е много неприятно, защото мирише много лошо. Веднъж седмично като се изкъпем и изперем, всеки си простира дрехите в килиите. Представяте ли си 19 човека и пране в една килия - не можеш да се разминеш, самата миризма те дави. Припадам, лежах припаднал на земята около 40 минути. С носилка са ме извеждали.

         Искам да направя ИЗЯВЛЕНИЕ относно претендираните от мен суми:

         Искам да намаля сумата, която съм претендирал от Министерство на правосъдието гр. София, а именно:

         За периода 24.03.2009  г. до 01.06.2009 г. претендирам сумата от 3 000.00 лева, ведно със законната лихва от деня на забавата/преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/ до окончателното изплащане на сумата, а не 8000.00 лева, които съм поискал първоначално.

         Сумата, която претендирам от ГД „Изпълнение на наказанията” към министрество на правосъдието – гр. София за периода 01.06.2009 – 09.10. 2013 г., е 25 000.00 лева, ведно със законната лихва от деня на забавата/преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/ до окончателното изплащане на сумата, а не 50 000.00 лева, които съм поискал първоначално.

Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Адв. П.: Да се допусне поисканото изменение на иска.

 

 ПРОКУРОРЪТ: Да се допусне поисканото изменение на иска.

 

СЪДЪТ по направеното изявление на ищеца:

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА ИЗМЕНЕНИЕ на иска като го НАМАЛЯВА, както следва:

Сумата от 8000.00 лева, претендирана първоначално от ищеца от Министерство на правосъдието- София за периода 24.03.2009 г. до 01.06.2009 г. следва да се намали на 3 000.00/три хиляди/ лева. Претенцията следва да се счита за такава  от 3000.00 лева за периода 24.03.2009 г. до 01.06.2009 г., ведно със законната лихва от деня на забавата/преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/ до окончателното изплащане на сумата от този ответник.

Сумата от 50 000.00 лева, претендирана от ищеца за периода 01.06.2009 – 09.10. 2013 г. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието-София следва да се намали на 25 000.00 лева, като претенцията следва да се счита за такава от  25 000.00 лева за посочения период, ведно със законната лихва от деня на забавата/преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/ до окончателното изплащане на сумата от този ответник.

 

 

Адв. П.: Нямаме доказателствени искания. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА събраните в днешното съдебно заседание доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. П.: Лошите битови условия в Бургаския затвор са ясни навсякъде в нашата система и за това се водят дела. От свидетелските показания се установи, че ищецът, в резултат на лошите битови условия в затвора, е получил медицински проблеми. Тези лоши битови условия са описани в международни доклади и скоро Народното събрание прие закон за допускане на 4 кв.метра площ на лишените от свобода.

         Моля да уважите иска на Б.М. за изплащане на обезщетение за настъпили вреди, поради изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас при лоши битови условия, за периода 24.03.2009 г. до 01.06.2009 г. от Министерство на правосъдието – гр. София сумата от 3 000.00 лева, ведно със законната лихва, считано от  преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/  до  окончателното й изплащане.

         За периода 01.06.2009 г. до 09.10.2013 г. ищецът  претендира към Главна  дирекция „Изпълнение на наказанията” -  гр. София изплащане на сумата от 25 000.00 лева, ведно със законната лихва, считано от  преустановяване на незаконосъобразните действия/бездействия/ до окончателно изплащане на сумата.

         Моля да се присъдят сумите, които претендира подзащитният ми, за които той направи уточнения в настоящото съдебно заседание.

 

         ПРОКУРОРЪТ: Исковата претенция е частично основателна, предвид неизпълнение на изискването от страна на ответника да осигури постоянен достъп до течаща вода и санитарен възел на лишените от свобода. Считам, че размерът на обезщетението е прекомерно завишено и не съответства на настъпилите вреди. Моля да присъдите обезщетение в по-малък размер, съответстващ на не повече от 1000.00 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: