ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На деветнадесети септември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 855 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ  Н.А.Ю.П., редовно призован, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията при Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява представител.

ПРОКУРАТУРАТА на Република България се представлява от прокурор Андрей Червеняков.

Явява се СВИДЕТЕЛЯТ И.С.И..

Свидетелят беше изведен от залата.

 

 

ИЩЕЦЪТ П.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА: Г-н П., защо се наричате Н.?

ИЩЕЦЪТ П.: Защото си смених името. Първоначално името ми беше К-А., но го смених. Не мога да кажа  точна дата, но го смених ноември миналата година. Уточнявам, че първото ми име е Н.-А.. Така е по съдебно решение.

ВТОРИ ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА: Определил сте се като Кавалер, Наследствен рицар, почетен гвардеец, Лорд на Кингсдейл. Въз основа на какви обстоятелства се определяте с тези титли?

ИЩЕЦЪТ П.: Имам съответни документи и грамоти от бившия крал на Руанда и престолонаследника на португалския престол.

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ИЩЕЦА: На основание чл. 145, ал.3 от ГПК има ли основание да очаквам спогодба между Вас и ГДИН?

ИЩЕЦЪТ П.:  Нямам нищо против, ако те са съгласни да ми платят обезщетение.

Съдът счита, че към настоящия момент липсват данни по делото за евентуална спогодба между страните. С оглед липсата на изявление в тази насока от страна на ответника, след изясняване на обстоятелствата по чл. 145, ал.1 и ал.3 от ГПК  съдът ПРИСТЪПИ към доклад по делото.

Производството е образувано по искова молба от Н. – А.Ю.П., „Кавалер и Наследствен рицар, почетен гвардеец и Лорд на Кингсдейл“ с ЕГН ********** и адрес – Бургаски затвор, І група, килия № 11, осъден на доживотен затвор, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Министерство на правосъдието.

Правно основание на иска е чл.1 ал.1 ЗОДОВ във връзка с АПК.

Претенцията на ищеца е за осъждане на ответника за изплащане на обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на твърдяно противоправно бездействие, свързано с неоказване на медицинска помощ на П. във връзка с негово заболяване.

Цената на иска е 2000 лева. Претендира се и мораторна лихва в размер на 1000 лева.

Ищецът излага твърдения, че на неуточнена дата е настинал, като съпътстващи симптоми на заболяването му са били висока температура, кашлица и силни болки в гърлото. Имал съмнения, че е болен от бронхопневмония и поискал антибиотик от медицинската сестра, работеща  в Медицинския център на Бургаски затвор, но му било отказано.

П. заявява, че неколкократно се е записвал за преглед от лекаря, обслужващ лишените от свобода, но не получил достъп до лекарския кабинет. Когато бил приет – на 14.03.2017 година – вече се чувствал нормално в резултат на проведено самолечение. По време на прегледа поискал да му бъде написано официално сведение, съдържащо информация каква е точната диагноза на заболяването му – установено изкривяване на гръбначния стълб, но му било отказано под предлог, че след него чакат още пациенти и няма време за това.

Ищецът поддържа, че в периода след 14.03.2017 година многократно отправял искания за получаване на писмено сведение, но го правили на глупак като под различни предлози му отказвали издаването. Така на 21.03.2017 година сведението е било издадено.

Според П. противоправното бездействие на служителите от Медицинския център на Бургаски затвор в периода 02.03 – 21.03.2017 година да посочат в писмена форма какво е било заболяването е било психологически тормоз и  довело до сериозен стрес, обуславящ настъпването на неимуществени вреди.

Ответникът – в писмен отговор – оспорва основателността на иска. Заявява, че твърденията на ищеца за отказана медицинска помощ са неверни. Представя извлечение от амбулаторния журнал на Медицинския център в Бургаски затвор, в който са отразени прегледите, извършени на ищеца в процесния период (02.03 – 21.03.2017 година). Заявява, че на 05.03.2017 година на ищеца е бил извършен преглед и е предписано лечение. Представя медицински справки, обяснение от общопрактикуващ лекар, обслужващ Бургаски затвор. Поддържа, че по отношение на ищеца не е налице незаконосъобразно действие или бездействие от страна на администрацията.

За установяване на твърденията на ищеца до разпит е допуснат един свидетел – И.С.И..

Между страните не се спори, че ищецът е осъден на доживотен затвор и изтърпява наказанието си в Бургаски затвор. Не е спорно и че през месец март 2017 година той е бил болен и е бил прегледан на 14.03.2017 година. Спори се по датата на първоначалния преглед на П., като ищецът отрича изобщо да е бил преглеждан преди 14.03.2017 година, а ответникът поддържа, че преглед е извършен на 02.03.2017 година, като поради техническа грешка за дата на прегледа е бил отбелязан 05.03.2017 година. Спори се дали е налице противоправно бездействие на администрацията спрямо ищеца, което да обоснове ангажиране на отговорността й по чл. 1 ал.1 от ЗОДОВ.

ИЩЕЦЪТ П.: Искам да уточня. След получаване на писмения отговор на ГДИН направих коментар, искам да внеса известни уточнения. Там съм написал, че свидетелят е ходил на превръзка миналата година. А той просто се е объркал и забравил, че е ходил на превръзка точно тази година и точно на втори март. Следователно аз съм бил на втори на преглед, но просто не го сметнах за преглед, защото не бях прегледан. На втори бяхме заедно със свидетеля. Затова исковата ми молба е от втори март. Нямам забележки по доклада. Фактите са предадени точно

ПРОКУРОРЪТ: Нямам забележки по доклада.

Съдът ДОКЛАДВА молба вх.№ 9840/19.09.2017 г. от процесуалния представител на ГДИН с приложени към нея доказателства.

Копия от доказателствата се връчват на ищеца П..

ИЩЕЦЪТ П.: Не възразявам да се приемат доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Да се приемат ли доказателствата, представени с първоначалния отговор на ответника?

ИЩЕЦЪТ П.: Да се приемат.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат.

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателствата, представени с първоначалния отговор на ответника, както и доказателствата, представени с молбата от 19.09.2017 г.

ИЩЕЦЪТ П.: Искам да представя доказателства. Представям молби с вх.№ 922/14.03.2017 г., вх.№ 961/16.03.2017 г., вх.№ 974/17.03.2017 г., вх.№ 998/20.03.2017 г. и вх.№ 1022/21.03.2017 г., с които съм искал  да ми се предоставят регистрационни номера на моите жалби от същите дати. С тези молби ще установявам следните обстоятелства: първата молба е от 14-ти март и там описвам целия случай, когато бях болен и не бях допуснат на преглед, и дефакто на 14-ти март съм прегледан от лекар. Затова пиша жалба до директора, че на 12-ти март дефакто не мога да отида на лекар и не мога да се лекувам, макар че всеки ден се записвах на преглед.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приемат доказателствата.

ИЩЕЦЪТ П.: След това на 14-ти март отидох оздравял. Тогава поисках да ми се напише диагноза на гръбначния ми стълб. До 21-ви март ме мотаеха, лъгаха ме. Затова писах всеки ден молби защо по какви причини ми се отказва да ми се напише диагнозата. Не съм искал никакви документи. За 14-ти март не споря -прегледан съм.

За втори март: Отидохме заедно със свидетеля И.С.И.. Сестрата е написала“… иска антибиотик, не е прегледан“. Това е записано в техните документи, които съм получил. Сестрата ми каза да отида на преглед, да се прегледам и тогава да получа антибиотик.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените молби с вх.№ 922/14.03.2017 г., вх.№ 961/16.03.2017 г., вх.№ 974/17.03.2017 г., вх.№ 998/20.03.2017 г. и вх.№ 1022/21.03.2017 г.,

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на допуснатия свидетел, който беше въведен в съдебната зала.

Снема самоличността му, като го предупреждава за наказателнатата отговорност по чл.290 от НК.

И.С.И. - 51 години, осъден на доживотен затвор, в един салон със ищеца, различни килии, средно образование, без родствена връзка с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК, обещава да говори истината.

ИЩЕЦЪТ П.: В началото на март как се чувствах?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Ищецът беше доста болен, имаше температура, не можеше да говори, постоянно лежеше, на каре не можеше да излиза.

ИЩЕЦЪТ П.: На прегледи ходих ли? Беше ли ми дадено лечение?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На втори март бяхме записани за лекар, отидохме в 14 часа, аз бях на превръзка, а той беше дошъл за лекарства при сестрата. През този ден сутринта имаше лекар, но нас не ни закараха. Не можем свободно да отидем на лекар, трябва някой да ни заведе и ни заведоха в 14 часа, когато там беше само сестрата. Сестрата ми направи  превръзка на гърба . Излязох да пиша в тетрадката, а тя запита Н.: „ти за какво си тук?“. Той каза, че е болен и че иска лекарства, но тя се развика. Той искаше антибиотици, а тя стана да го гони. На мен ми извика да стоя тука, а той да излезе, а ние бяхме вързани с белезници. Като разбра,че сме вързани каза: „Остани!“, но не му даде нищо, защото било празник, работното време било до обяд, а вече е 14 часа и е трябвало тя да си бъде в къщи, не да се занимава с нас.

ИЩЕЦЪТ П.: Тя защо не оказа лекарска помощ?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Тя му каза: „Да си дошъл сутринта“.

ИЩЕЦЪТ П.:  Тя можеше ли да ме прегледа?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Можеше, ама... Когато иска преглежда, когато иска не.

ИЩЕЦЪТ П.: На мен какво ми каза? Предписа ли ми лечение сестрата?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не му предписа нищо, не му предписа лечение, изгони го.

ИЩЕЦЪТ П.: Как се лекувах?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: В килията се лекува, използва някакви негови хапчета – антибиотик от минали болести останали.

ИЩЕЦЪТ П.: След това исках ли да отида на лекар? Опитвах ли се да отида на лекар?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, от първия работен ден понеделник от 6-ти март, до 15-то число всеки ден се пишеше в тетрадката за лекар, но никой не го викаше.

ИЩЕЦЪТ П.: На 14-ти когато отидох накрая, поисках да взема диагноза за гръбначния ми стълб?

Съдът ПРЕКЪСВА ищеца.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Задайте въпрос! Не казвайте какво сте правили там!

ИЩЕЦЪТ П.:  Свидетелят не беше с мен, но съм говорил с него.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Тогава му задайте въпроси за вашия отговор, а не го питайте какво сте правил вие на място, където той не е присъствал.

ИЩЕЦЪТ П.:  Какво знаеш от мен и от салона? То там не се чуваше, че искам за да ме заведат  относно диагнозата за гръбначния ми стълб - на 14-ти март.

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Разбрах,че е ходил, но докторите са му отказали да му дадат диагнозата. Не можах да разбера причината за отказа, но една седмица го въртяха и след това му я дадоха. Целта беше да мине свиждането, понеже майка му е доктор да не знае каква е диагнозата.

ИЩЕЦЪТ П.:  Аз твърдя, че си играеха с мен.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Други въпроси имате ли?

ИЩЕЦЪТ П.:  Нямам.

ПРОКУРОРЪТ КЪМ СВИДЕТЕЛЯ: Ищецът какво е искал да получи на писмен документ - каква диагноза има неговото заболяване?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да.

ПРОКУРОРЪТ: Можете ли да прецедирате от какво се оплака Н.П. на втори и на 14-ти март?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: На втори март беше настинал, болен, не можеше да говори, присипннало говореше, едва се разбираше, имаше температура, беше постоянно на легло, беше в пот постоянно. На 14-ти март ходи за диагнозата, която не му дадоха за гръбначния стълб.

ПРОКУРОРЪТ: Всеки ден ли има лекар в затвора?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Да, но сме по график. Ние в специалната зона сме по график - само вторник и петък.

ПРОКУРОРЪТ: Знаете ли друг случай, когато медицинската сестра е давала антибиотици на лишени от свобода?

СВИДЕТЕЛЯТ И.:  Да, имало е случай когато медицинската сестра по нейна преценка е давала анбитиотици на лишени от свобода.

ПРОКУРОРЪТ: Не по нареждане на лекар?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Не по нареждане и по указание на лекар. Сега петък ходих на лекар и ми даде 3 вида антибиотици, без лекарят да присъства.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам други въпроси.

ИЩЕЦЪТ П.:  Исках да уточня - по график сме вторник и петък, а ако някой е много болен, чака графика или?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Зависи кои надзиратели ще бъдат при нас. Трябва да се развикаш, да ги заплашиш с жалби, с дела, за да ни заведат.

ИЩЕЦЪТ П.:  Може ли ако си много болен да отидеш извън графика?

СВИДЕТЕЛЯТ И.: Може.

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам други въпроси.

 

Съдът счита, че фактическата обстановка е изяснена и не се налагат допълнителни въпроси.

Свидетелят бе освободен, изведен от залата.

СЪДЪТ КЪМ ИЩЕЦА: Други доказателствени искания имате ли?

ИЩЕЦЪТ П.: Нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателсвата и дава ход на устните състезания.

ИЩЕЦЪТ П.: Моля да уважите моята искова молба, да определите ГДИН да ми плати обезщетение за неимуществени вреди, които са ми причинени и най-вече за риска за здравето ми, когато без да знам от какво съм болен, притеснявах се да нямам бронхит пнеумония. Наложи се да пия антибиотици от минали болести, без никакво лекарско предписание.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че предявения иск от Н.А.Ю.П. е неоснователен и недоказан. Моля същият да бъде отхвърлен. Считам, че по делото не бяха доказани по категоричен начин преки и непосредствени вреди, които ищецът да е претърпял вследствие на действия на затворническата администрация. По доказателствата е изяснено, че не му е отказано медицинска помощ, като същият многократно е посещавал и лечебното място, където се извършват прегледите. Не мога да коментирам обстоятелството, че на двете дати ищецът имал различни искания: на втори март същият претендирал да получи антибиотици от медицинската сестра, която считам, че няма компетенции да го прави. На 14-ти март претендирал само да получи в писмен вид наименование на диагноза за евентуално заболяване на гръбначен стълб. Последното категорично се различава от оплакването на втори март, когато по данни на ищеца се касае за общо неразположение, свързано с температура. Поради изложеното, моля съда за произнасяне в тази насока.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: