ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 847 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.30 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Областен управител на област с административен център гр. Пловдив, редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител.

Ответник по оспорването – Агенция по геодезия, картография и кадастър, редовно уведомени, не изпращат представител.

Заинтересовани страни – Г.Т.Н., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, М.Г.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, Д.Г.Т., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, Д.А.З., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, М.Р.М., редовно призована, не се явява, не изпраща представител, К.Д.Г., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, Ц.Г.Р., редовно уведомена, явява се лично, К.Й.Ш., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, А.Г.Т., редовно уведомена, явява се лично, Н.Й.Х., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, Д.С.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, С.С.К., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, Л.С.К., редовно уведомен, не се явява, не изпраща представител, Л.С.Д., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител, Ц.Й.П., редовно уведомена, не се явява, не изпраща представител.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.Т.: Кадастралната карта е правилна и затова жалбата е неоснователна.

Да се приемат представените доказателства. Няма да соча други такива.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.Р.: Жалбата е неоснователна.

Да се приемат представените доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. По тези съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ Т. И Р.: Молим да бъде оставена жалбата без уважение. Не са допуснати тези нарушения, които се твърдят в жалбата и заповедта, с която е одобрена кадастралната карта, е правилна.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: