ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и седемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 845 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „МАРТИ МАР“ ЕООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт М., надлежно упълномощен, с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ по доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да постановите решение, с което отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в решението на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” и в писмени бележки, които поддържам изцяло.

Моля да ни присъдите и юрисконсултско възнаграждение, в размер на 4028 лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: