ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 25.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет пети юни                                две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 829 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.П., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник отдел „Приходи от местни данъци,  такси и услуги”-гр.Созопол, редовно уведомен, се явява лично А.И.П..

 

ОТВЕНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на В.Р.П. против акт за установяване на задължения по декларация №РА000092/25.01.2013година на орган по приходите при Община Созопол  потвърден с Решение №014/06.03.2013година на Началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги”-гр.Созопол.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Оспорвам жалбата. Считам същата за неоснователна. Да се приемат представените доказателства. Изпратили сме цялата административен преписка. Нямаме какво друго да добавим. Други доказателства няма да сочим.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество

 

ОТВЕТНИКЪТ П.: По делото е представена патентна декларация, в която не е посочено, че лицето ще извършва дейност с личен труд, а именно отдаване на стаи. Жалбоподателят е декларирал  четири броя стаи в гр.Черноморец,  чиито  патентен данък  окончателен и годишен  е в размер на 50 лева за стая. В самата декларация не е посочено, че дейността се извършва с личен труд и не може да се ползва намаление в този случай, поради което размера на задължението е определен на 200 лева. Ето защо моля, да отхвърлите жалбата и потвърдите акта за установяване на задължения.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: