ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 28.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми май                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 829 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.П., редовно уведомен, представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Началник отдел „Приходи от местни данъци,  такси и услуги”-гр.Созопол, нередовно уведомен, представител не се явява.

В залата присъства Е. М. старши инспектор по приходите в отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” – Община Созопол, на която е изпратено и връчено съобщение, като ответник за насроченото съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛА е молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с искане за отлагане на делото за друга дата, поради лична ангажираност. Към молбата е приложено пълномощно с договор за правна защита и съдействие.

 

Съдът, с оглед нередовното призоваване на ответника, счита, че ход на делото не следва да се дава, а от списъка за призоваване да бъде заличена Е. М. старши инспектор по приходите в отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” – Община Созопол, на която неправилно е изпратено и връчено съобщение, като ответник за насроченото съдебно заседание.

 

Мотивиран от изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА същото и го НАСРОЧВА за 25 юни 2013 година от 11:30 часа, за  която дата и час да се уведоми своевременно ответника - началник отдел „Приходи от местни данъци, такси и услуги” при Община Созопол.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: