ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 01.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На първи октомври                                    две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 828 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 11:16 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ П.С.К., Д.С.К., редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Приморско, редовно призован, се явява адвокат Д. , с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано  по жалба на П.С.К. и Д.С.К. против Заповед № 636/23.06.2011г. издадена от кмета на Община Приморско,  с искане за да бъде обявена за нищожна.

 

АДВОКАТ Д.: Оспорвам жалбата. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че в административната преписка са събрани всички доказателства от които е видно, че в процесния имот са поставени незаконно 3 броя павилиони. Доказано е, че същите са поставени от наследодателката на жалбоподателите, като лично тя го е  заявяла, като това е приложено по делото. Неоснователно е твърдението, че в случая заинтересована страна е наемателя „Час строй” ООД и като такъв същия е следвало да бъде конституиран и производството водено срещу него. Считам, че в административното производство не са допуснати съществени нарушения, които да водят до нищожност на издадената Заповед от Кмета на община Поморие. В този смисъл моля за решение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: