ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 823 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 11.06 часа се явиха:

 

Жалбоподателят К.И.Д. не се явява, редовно уведомен.

Ответникът Н.Р.Н., полицейски инспектор в Първо РУ Бургас се явява лично.

В съдебната зала присъства адвокат К..

 

Адвокат К.: В момента не мога да представя пълномощно, мислех, че е приложено по делото.

 

СЪДЪТ констатира, че жалбата, по която е образувано настоящото производство, е подписана от адвокат К., в качеството му на пълномощник на жалбоподателя Кристиян И.Д.. Не е приложено към жалбата обаче доказателство за надлежно упълномощаване на адвоката да представлява жалбоподателя, в т.ч. да подаде жалба от негово име срещу заповедта за задържане. Поради това жалбата следва да се остави без движение и на жалбоподателя да се дадат указания да представи в 7-дневен срок от съобщението доказателства за надлежно упълномощаване на адвокат К., респ. да потвърди действията по подаване на жалбата, извършени без представителна власт. Ето защо, на основание чл. 158, ал. 1, вр. чл. 151, т.2 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на К.И.Д. *** против заповед с рег.№ 431зз-76/09.03.2018г. за задържане на лице, издадена от Н.Р.Н. на длъжност „Полицейски инспектор“ в Първо РУ Бургас.

УКАЗВА на жалбоподателя да отстрани в 7-дневен срок от съобщението допуснатите нередовности, съобразно горните указания.

УКАЗВА на жалбоподателя, че при неизпълнение в посочения срок, производството по делото ще бъде прекратено.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: