ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,20.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесети януари                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 823 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „РТЛ Естейт” ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат Х.К., надлежно упълномощена, с представено пълномощно.

Ответникът - директор на Дирекция „ОДОП”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с § 2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

АДВОКАТ К. – Водим допуснатия свидетел - М.Д.Д. и моля да бъде разпитана.

 

Съдът въведе в залата свидетелката.

 

Съдът пристъпи към разпит на допуснатия в предходно съдебно заседание свидетел:

Сне самоличността на свидетеля:

М.Д.Д., неосъждана, без дела и родство със страните.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване.

Свидетелят обеща да говори истината.

Разпитан каза:

СВИДЕТЕЛ Д. – Работила съм във фирмата от 2006г. до 2011г. по трудов договор. През 2006г. бях назначена във фирмата. В момента работя в друга фирма на същия собственик.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – През ревизирания период работила ли сте във фирмата, ревизирания период е 2009г. – 2012г. и през този период работила ли сте в това дружество?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Работих като експерт реклама.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Известно ли ви е с какво е свързана дейността на фирмата?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, известно ми е - недвижими имоти, покупко-продажба на недвижими имоти и туристическа агенция.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Имате ли информация имота на ул. Европа в гр. Поморие, кога е закупен?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Закупен е около 2009г. По принцип беше закупен за офис, там започна да се строи, в района до Балнеохотел Поморие, съответно имаше клиенти, които купуват недвижими имоти в района за да могат да ползват балнеохотела. Имахме още два офиса само, че преместваеми обекти и не беше удобно да се правят срещи с клиенти в тях. Когато го купихме, го ползвахме за офис – може би 2 години от покупката, около 2 години го ползвахме за офис. После се наложи управителя да го ползва като собствено жилище, разведе се със съпругата си и нямаше къде да се установи да живее.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Вие посещавали ли сте процесния имот в Поморие, годен ли е за живеене?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да. Има една голяма зала, съответно с мека мебел, маса за преговори имаше тогава, водеха се клиентите там, подписаха се договори. В този офис не съм работила, но съм ходила да окачвам рекламни материали, да закача транспарант, да занеса рекламни материали за да се раздават после.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Към този период с колко офиса разполагаше дружеството?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – В Поморие имаше дава – в началото на гр.Поморие един преместваем, и до сградата имаше преместваем павилион и после се построи.

ВЪПРОС на СЪДА – А друг офис като недвижим имот?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Като павилиончета бяха, лично аз съм ходила с кран да се преместват.

ВЪПРОС на АДВОКАТ К. – Какви са причините, поради които се е наложило управителя да се премести?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Вече казах, че се разведе.

АДВОКАТ К. – Нямам други въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Казахте, че другите офиси са били в Поморие, това отнася ли се за офис на ул. К. Б.?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Да, на ул.Княз Борис, той е преместваем.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – През тези две години, казахте, че офиса се използвал. Управителят идвал ли е и къде е живял през това време?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Живееше в Бургас под наем. През 2008г., някъде там и впоследствие е идвал там в офиса. Живееше на ул. Б. в Б. Премести се към 2011г., там някъде може би. Не мога да си спомня точно.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Казахте, че работите в рекламата, а водихте ли клиенти, били ли сте свидетел на сделки?

ОТГОВОР на СВИДЕТЕЛЯ Д. – Не съм водила клиенти, била съм свидетел, чувала съм, случвало се е когато носят рекламни материали, почти всяка седми по два пъти съм ходила, раздаваха се флаери на улицата и беше нужно да нося там рекламни материали.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

 

АДВОКАТ К. – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К. – Поддържам жалбата подадена пред Административен съд гр. Бургас с обстоятелствата, описани в нея.

Ще представя писмени бележки в срок определен ми от съда.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Моля, да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите ревизионния акт в потвърдената му с решението на директора на Дирекция „ОДОП” Бургас.

Моля, да ми предоставите възможност за писмено становище и да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 9 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: