ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 820 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЛИЗУ МЕДИА енд БРОУДБЕНД” ЕАД, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Я. З. с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

        

Юрисконсулт З.:        Считам, че няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Юрисконсулт З.: Поддържам жалбата. Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка.

 

Като съобрази изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Юрисконсулт З.: Моля да отмените обжалваната заповед, като имате предвид, че цялото административно производство има множество процесуални пороци.

Освен това, принудителната административна мярка е наложена за нарушение, което не е осъществено и не е извършено от дружеството, което представлявам. Нарушението, което се твърди, че е извършено, е неиздаване на фискален бон, нещо което не е така, а именно такъв е издаден. Последното е потвърдено изрично в преписката по делото и от административния орган.

Освен това считам, че при издаването на обжалваната заповед липсват каквито и да е мотиви, както за издаването изобщо така и за определянето на срока, който искам да отбележа, че е максимално определения от закона срок. Твърдяното нарушение, ако е извършено, е първо и единствено за дружеството.

Считам, че обжалваната заповед е нецелесъобразна, доколкото „Близу Медиа” разполага с един единствен магазин в комплекс „Меден рудник”, който обслужва клиентите в целия квартал и затварянето му за максимален срок би утежнило и затруднило значително гражданите. Нещо, което считам, че не следва да се допуска.

По повод липсата на мотиви и липсата на извършено нарушение, за сведение представям определение на Административен съд-гр.Бургас по предварителното изпълнение на принудителната административна мярка и решение на Районен съд-гр.Бургас, в което е изложено, че твърдяното нарушение не е извършено. Доколкото ми е известно решението на районния съд не е влязло в сила, но до нас жалба все още не е достигнала.

Въз основа на изложеното моля да отмените процесната заповед и ни присъдите разноските по делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: