ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 29.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 817 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:27 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „М-Петрол“ЕООД, редовно призован, се явява управителя В. М..

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция „Контрол“ ПРИ ТД на НАП-Бургас, редовно призован, се явява старши юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „М-Петрол“ЕООД против заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-83-0131376/15.03.2018г. издадена от изпълняващия правомощията на директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-Бургас, с която на основание чл.186, ал.1, т.2 от ЗДДС е наложена на дружеството мярка запечатване на търговски обект – бензиностанция, находяща се в с община Т.а, ул.“Д. с.“ и забрана за достъп до него за срок от 25 дни.

 

С писмо вх.№3985/05.04.2018г. е ПОСТЪПИЛА административната преписка по издаване на обжалваната заповед, под опис.

 

УПРАВИТЕЛЯТ М.: Поддържам жалбата. От името на дружеството сме пуснали заявление до Българския институт по метрология, което сме приложили към жалбата. По това заявление няма произнасяне до настоящия момент от БИМ. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

Аз работя от 2000 година на този обект и до момента не е имало проблеми и затваряне от никаква институция. През 2012 година ни поискаха да направим нивомерни системи. Аз закупих от софийската фирма „Галилео БГ“ система нивомерна на хектроник и съответно касова система от софийската фирма „Ведиком“. Тази фирма „Ведиком“ трябваше да направи проверката дали тази нивомерната система е одобрен тип да работи с касова система и това е тяхно задължение, на „Ведиком“. Тъй като те не са го изпълнили, аз нямам представа, че трябва да има такъв одобрен от БИМ. От 2012г. до 2018г. работи бензиностанциятя до този момент, в който дойдоха да направят проверката. През това време имам направена проверка от Метрологичен контрол Сливен. По време на проверката никой не е казал, че тези две системи са несъвместим и не могат да работят. Когато дойде на 14.03.201/8г. проверката от Метрология Сливен, не казаха че има проблем. Мина проверката и дойдоха след това от НАП Сливен проверяващи и казаха, че затварят обекта. Това е подготвен сценарий. Идват казват „г-жо Митрева, запечатваме обекта“. Аз недоумявам защо и попитах „Защо“ и те ми отговарят „Вашата нивомерна система е несъвместима с касовата система, нямате удостоверение за одобряване на тази касова система, с тази нивомерна система“. Само дето не получих удар. Това беше нещо, което трудно може да се понесе от един собственик на такъв обект. Последствията са много тежки и не се знае до кога ще продължат. Хората казват, че от февруари месец имат заявления попадени в БИМ и не са излезли удостоверения, там явно много се бавят нещата, но не знам защо. Имам издаден акт, но не е излязло наказателното постановление. Първо запечатаха обекта за 48 часа и тъй като не мога да представя такова удостоверение от БИМ, пуснах жалба до Административен съд, бързо производство и го отпечатаха. Не работихме някъде 6 дни. Това определение е за първоначалното затваряне, след това не е затварян повече обектът.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Нямам искане за събиране на други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата. Няма издадено все още наказателно постановление на дружеството за това нарушение. След като се издаде наказателното постановление, тогава ще бъде запечатан обект и ако остане в сила ПАМ.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

УПРАВИТЕЛЯТ М.: Да се уважи жалбата и моля да се отмени ПАМ. Всичко което имах да кажа, го казах. Един такъв обект, ако се затвори за 25 дни това означава повече да не бъде отворен. Това един месец да не работим, значи всички клиенти да се разбягат. Исках наказателното постановление да бъде издадено, за да платя наложената глоба и да не се стигне до второ затваряне, за да може обектът да работи. Едно второ затваряне, вещае повече да не работим.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема г-жо съдия, считам че ПАМ е издадено правилно, отговаря на изискванията по ЗДДС. Нарушението, което е констатирано в протокола и последващия АУАН изпраща към основанието, което следва да се издаде ПАМ. Моля да оставите в сила ЗПАМ.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: