ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 816 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:31 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Д.К., редовно призован, се явява лично и с госпожа Р.Б.Т..

ГОСПОЖА Т.: Завършила съм ***, 40 години съм работила като ***.

 

Ответникът началник група към ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ – гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ чрез преводача: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба  против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000358/16.02.2018 г., с която на жалбоподателя е наложена принудителна административна мярка на основание чл. 171, т.1, буква „Б” от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), представляваща временно отнемане на свидетелството за управление на МПС до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

Жалбата е подадена и срещу друга заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0769-000359/16.02.2018 г., с която на жалбоподателя на основание чл. 171, т.2А, буква „Б” от ЗДвП е наложена принудителна административна мярка, изразяваща се в прекратяване на регистрацията на пътно превозно средство за срок от 6 (шест) месеца.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ чрез преводача: Поддържам жалбата.

Не съм запознат с приложените доказателства от ответника.

Не оспорвам вината си, а продължителността на отнемане на книжката и автомобила. Оспорвам само срока.

За това, че съм управлявал МПС със съдържание на алкохол в кръвта 1,71 промила, са ми наложени тези наказания – отнемане на книжката и прекратяване на регистрацията на МПС.

Нямам информация за водено срещу мен наказателно производство.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, съгласно опис на л. 2 от делото.

 

Съдът установи, че представените от органа доказателства не са преведени на немски език, въпреки че жалбоподателят не говори български език, той е австрийски гражданин. По тази причина

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за внесена по сметка на съда сума в размер на 100 лева, представляваща възнаграждение на преводач, който да извърши превод на всички документи, които се намират в административната преписка, за да може жалбоподателят да се запознае с тях.

 

Доколкото единият от административните актове, оспорен по делото, представляващ принудителна административна мярка – временно отнемане на свидетелство за МПС със срок до решаване на въпроса за отговорността, съдът счита, че следва да бъде извършена служебна справка по бързо производство № 431 ЗМ-177/2018 г. по описа на Първо районно управление – гр.Бургас, от която да се установи приключило ли е производството и има ли наложено наказание. Ако е приключило производството, да бъде представен съответният акт, с който това се е осъществило.

Мотивиран от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на Първо районно управление – гр. Бургас към ОД на МВР – гр. Бургас в 7-дневен срок от съобщаването писмено да посочи по делото на какъв етап е бързо производство № 431 ЗМ-177/2018г. по описа на Първо районно управление – гр. Бургас, както и да представи копие от акта, с който производството е приключило, ако към настоящия момент наказателното производство е завършило.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 02.10.218 г. от 09:50 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се извърши съобщаване на ответника и на началника на Първо районно управление – гр. Бургас при ОД на МВР – гр. Бургас за задълженията, които съдът им вмени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: