ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 816 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 9:50 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.Д.К., редовно призован, се явява лично с адвокат А.С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

За ответника началник група към ОД на МВР, Сектор „Пътна полиция“ – гр. Бургас, редовно призован, няма представител.

 

АДВОКАТ СРЕДКОВ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че във връзка със задължение, което съдът вмени на ответника по делото е постъпило писмо от старши разследващ полицай Г. К., в което е заявено, че бързо производство № 431 ЗМ 177/2018 г. по описа на Първо районно управление Бургас е преобразувано с постановление на Районна прокуратура Бургас от 20.02.2018г. в производство, което се разглежда по общия ред. Към момента досъдебното производство не е приключило.

 

АДВОКАТ СРЕДКОВ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. 

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното от ответника писмо от старши разследващ полицай Г. К., постъпило по делото с вх.№ 6814 на 18.06.2018

 

С оглед становището на пълномощника на жалбоподателя за липса на искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ СРЕДКОВ: Поддържам жалбата, както е изложено в нея. На лицето не е осигурен преводач на матерния му език, което е съществено процесуално нарушение и в този смисъл има и цитирана съдебна практика на Върховен административен съд.

Другият важен момент, който моля да съобразите и което ми дава основание да уважите жалбата е, че ответника не е съобразил обстоятелството, че жалбоподателят не е управлявал автомобила, той е престоявал на бензиностанцията повече от 2 часа, за което по делото има представено доказателство. Пътният патрул, който съставя акта вижда, че е спрял автомобила, автомобил, който не е бил в движение, но това не е отразено в акта. Това лице, доверителят ми, който е действал със съзнанието, че не може да управлява, е стоял в автомобила и което е чакал друго лице да го отведе, т.е. не е било налице управление на автомобил.

Подробно сме изложили тези неща в жалбата, поради което моля да отмените обжалваните административни актове.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 9:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: