ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 08.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 809 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 14:51 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ю.Я., редовно призован, не се явява. За него се явява адвокат К. от АК-София, с пълномощно по делото от преди.

 

ОТВЕТНИКЪТ – началник на Гранично полицейско управление – Малко Търново (ГПУ-М.Търново), редовно призован, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид редовната процедура по призоваване на страните, поради което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на турския гражданин Ю.Я. срещу заповед №УРИ 4069 ОЧ 284/31.03.2016г. на началника на ГПУ Малко Търново, с което е наложена ПАМ ”Забрана за влизане на чужденец в РБългария” за срок от три години, считано от 31.03.2016г. до 31.03.2019година.

 

С писмо вх.№ 4504/27.04.2016г. от ответника са постъпили документите по административната преписка.

 

С определение № 768/28.04.2016г. съдът е указал на страните доказателствената тежест и е допуснал представените с административната преписка писмени документи, като доказателства по делото.

 

 

АДВОКАТ К.: Поддържам жалбата Запознат съм с определение №768/28.04.2016г. на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Във връзка указаната доказателствена тежест, моля за допуснете до разпит един свидетел, а именно стюардесата на автобуса, която е била с доверителя ми във въпросния ден, за установяване на обстоятелствата по случая. Относно представената преписка, нямам информация дали има други документи, всичко се намира в ответника. Моля да приемете представените доказателства по делото.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допуснатите с определение №768/28.04.2016г. писмени документи, като доказателства по делото, както и тези приложени към жалбата по опис.

 

ДОПУСКА до разпит един свидетел на жалбоподателя, за установяване на обстоятелства мотивирали административния орган да издаден оспорената ПАМ.

 

Свидетелят беше въведен в съдебната зала и съдът снема самоличността му както следва:

 

И. А А. - г. българска гражданка, неомъжена, неосъждана, без съдебни спорове със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.290 от НК. ОБЕЩАВА да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛКАТА А.: В момента не работя. Към м. март месец 2016година бях стюардеса към фирма „Метро”. Работата ми беше да събирам паспортите от пътниците в автобуса и да правим списък за границата, както и да сервирам кафе и чай. Събирам паспортите и правя списък на пътниците. Правя списък за границата на пътниците и като стигнем там, ние с шофьора стоим от страни на автобуса и граничните полицаи си извършват проверката. Напуснах работа преди две седмици, защото ще се женя. Работих две години и бях стюардеса само на един автобус, който е с рег. № №****. Водач на този автобус последните 15 дни на месец март 2016г. беше Ю.Я.. Точно 15 дни съм работила с него. Само втората половина на март той беше шофьор на този  автобус. Фирма „Метро” имаше два маршрута. Ю. работеше по другия маршрут, който е през Лесово, а нашия автобус е по маршрут през гр.Малко Търново. Ю. дойде да замества другия шофьор на нашия автобус, защото той се разболя и затова Ю. работи с нас само 15 дни.  Иначе се познаваме с Ю. като колеги от две години. Не ми се е случвало дадено лице да не представи паспорт. Нямало е случай лице да се е опитвало да пътува в багажното отделение. Аз нямам работа в багажното отделение. Не го проверявам. Единствено шофьорите обслужват багажното отделение. Те обслужват багажа на пътниците. Аз нямам достъп до багажното отделение, моята работа е вътре в автобуса. Възможно е без мое знание вместо багаж да попадне пътник. На 30.03.2016година тръгнахме от Истанбул към 9.30 часа сутринта, като преди това към 8.30 часа аз бях на перона с шофьора Ю., който дойде на голямата автогара с автобус от друг град, където той живее. Като стана този случай и  пътниците също ги разпитаха. На автогарата Ю. дойде с друг автобус и от 8,30часа бяхме на перона с пътниците и с Ю.. Нашият автобус го докара друг шофьор. Той каза на Ю., че вечерта е сменил гумите и всичко е наред и след това си тръгна. Нямам представа дали Ю. е проверил багажното отделение, след като другия шофьор докара автобуса. Аз чух разговора между тях и отидох да взема списъка с пътниците на автогарата, като след пет минути дойде и Ю. там за да подпише пътен лист и не знам дали той е погледнал багажното отделение. На 30. Март. 2016г. имахме 6 пътници от Истанбул и 4 пътници се качваха от гр.Чорлу. После на магистралата спряхме да почиваме и все заедно бяхме с Ю.. На Чорлу взехме само пътниците. Ю. слезе само да прибере багажа на пътниците в багажното отделение. Не съм сигурна дали може там да се качи човек, като се отвори багажното, но не знам дали тогава не се е качил, тъй като от офиса се вижда отвън и няма как, някой ще види. След 25 минути спряхме на магистралата, където фирмата ни осигурява място за спиране за почивка и с шофьора Ю. влязохме вътре да закусим. Бяхме заедно с Ю.. Не го виждах автобуса, като влязохме да закусим. Възможно е някой да се е качил в багажното на автобуса, тъй като на това място спират тирове, автобуси и много коли и не мога да кажа, но е възможно да се е качил и друг пътник. Ние оставяме автобуса да се измие и да го изчистят там и после тръгваме към границата. До границата пътувахме след това 2.30 часа без почивка и после на границата спираме, тъй като такова е разписанието. На границата ни спряха на турската страна за проверка и после на българската за проверка. Аз и шофьора бяхме отстрани, седяхме и пушехме. Дойдоха първо двама и после дойде третият полицай. Първите двама полицаи казаха, че можем да тръгваме, а третия  като дойде пет минути след другите каза да изчакаме и почна да проверява. След няколко минути каза, че има човек в багажното. Този третия полицай каза „тук има някакъв човек в багажното“, но без ние да го виждаме човека. Ние въобще не реагирахме, не очаквахме такова нещо. С Ю. продължихме да стоим, първо не повярвахме, тъй като понякога така си правиме майтап. В багажното отделение, където беше този човек имаше компютърно оборудване за телевизора в автобуса. Махнаха това оборудване и след половин час изкараха човека. Той беше на моята възраст някъде, не знам на какъв език говори, не съм говорила с него. Беше сам. Тогава нищо не му казаха на Ю.. Нас с Ю. ни задържаха онази вечер. Бяхме в гр.Малко Търново. Ю. въобще не го разпитаха, той не знае български. Аз звъннах в гр.Бургас да намерят микробус, с нещо пътниците да ги закарат кой за където е. Аз исках да разпитат пътниците, тъй като те стояха повече от два часа. Разпитаха и пътниците. Зад багажното отделение зад компютърното оборудване имаше ниша в автобуса, която се вижда след като се отвори багажното отделение и не е било възможно шофьора да не види пътника, като е качвал багажа в гр.Чорлу. 

 

АДВОКАТ К.: Вас полицаите разпитаха ли Ви?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, мен ме разпитаха, а Ю. не са го разпитвали.

 

АДВОКАТ К.: Нямам други въпроси към свидетелката.

 

Съдът ОСВОБОДИ свидетелката, която остана в съдебната зала.

 

АДВОКАТ К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаеми г-н председател, моля  да бъде отменена ПАМ като неоснователна и незаконосъобразна. От събраните в хода на производството доказателства безспорно се установи, че жалбоподателят не е съпричастен към някакво престъпление или нарушение на територията на РБългария, нито на границата. Моля да се има предвид, че никъде в документите, които са представени от Гранична полиция не е споменато Ю.Я. да е съпричастен към такова престъпление. В жалбата съм посочил основанията за издаване на заповедта, но данни за извършване на някакво нарушение или опит за такова не са налични. Освен посоченото в жалбата моля да имате предвид, че началника на ГПУ Малко Търново не е записан в заповедта като издател на административния акт. Моля да обърнете внимание, че в заповедта за възлагане на функции за налагане на ПАМ, приложена по делото е записано ГПУ 1 и ГПУ 2, но не са описан кои са те, не са записани кои са началниците на тези ГПУ независимо, че на гърба има два подписа за връчване на заповедта. Още повече самата заповед е без подпис и печат. Според мен това е недействителен акт.

Моля за срок за представяне на писмени бележки.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, предоставя на страните срок за представяне на писмени защити по съществото на спора до приключване на работния ден на 15.06.2016година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:15аса.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: