ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 03.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На трети декември                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 802 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:31 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕНЕСАНС ТУРС” ЕООД, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт М., редовно упълномощена от по-рано.

 

Не се явява вещото лице С.А..

 

С молба вх. № 9065/01.12.2014 г. вещото лице С.А. заявява, че предвид късното уведомяване не е изготвила заключението, поради което моли делото да бъде отложено.

С молба вх. № 9124/02.12.2014 г. жалбоподателят, чрез процесуалния си представител адвокат Н., моли с оглед молбата на вещото лице за удължаване срок за изготвяне на експертизата, ход на делото да не се дава и същото да се отложи за друга дата, като се даде възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се предостави възможност на вещото лице А. да изготви заключението по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

Нямам доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ намира, че следва да предостави възможност на вещото лице да изготви заключение по възложената му експертиза, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице А. да изготви и представи в срок заключение по възложената й експертиза.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.02.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: