ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 22.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На двадесет и втори октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 802 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „РЕНЕСАНС ТУРС” ЕООД, редовно уведомен, явява се адвокат Н., редовно упълномощена от по-рано.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Й., редовно упълномощена от по-рано.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ Н.: Госпожо съдия, поддържам искането си за експертиза, но моля да намалите определения депозит за възнаграждение на вещото лице, тъй като доверителят ми е в затруднено финансово положение, а освен това според мен за изготвяне на експертизата не е необходимо влагането на особени усилия, тъй като по същество става дума до елементарна проверка в счетоводството на доверителя ми и отчитане на конкретни параметри.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Не се противопоставям на това искане и считам, че няма пречка депозитът за възнаграждение на вещото лице да бъде намален.

АДВОКАТ Н.: Представям хронология на сметка 70302 – кореспонденции по кредита на сметка 70302 по дебита на сметка 41102 за периода 01.01.2011-31.12.2011 г., изготвена от счетоводителя.

ЮРИСКОНСУЛТ Й.: Да се приеме представеното доказателство. Ще го коментирам по съществото на спора.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателство по делото представяния от адвокат Н. в днешно съдебно заседание документ.

Следва да бъде уважено направеното искане от жалбоподателя. Като отчете предмета на експертизата и определения за нея депозит и съпоставяйки ги с материалния интерес на спора, съдът намира, че следва да измени определението си от 18.06.2014 г., с което е определил депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, като този депозит бъде определен на 200 лева.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото представения от адвокат Н. в днешно съдебно заседание документ – кореспонденции по кредита на сметка 70302-Поддръжка на сгради, по дебита на сметка 41102- Клиенти във валута, за периода 01.01.2011-31.12.2011 г.

ИЗМЕНЯ определение от 18.06.2014 г. в частта, с която е определен депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 500 лева, като определя депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 200 лева, които следва да се внесат от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 03.12.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: