ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 24.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти юни                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 79 по описа за 2014 година.

 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.П.Г., уведомен по ал. 137, ал.7 от ГПК, не се явява лично и не се представлява.

Ответникът - старши полицай А.Г.Г., се явява лично.

 

ОТВЕТНИК Г. – Уведомен съм за днешното съдебно заседание преди повече от 7 дни. Колегата ми Благоев е получил призовката и ми я е предал преди повече от 7 дни. Моля съдът да приме, че ответника е редовно призован за днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ДОКЛАДВА постъпила е жалба от Д.П.Г. против заповед за задържавне на лице с № 109/21.12.2013г. издадена от ответника – старши полицай А.Г.Г. от РУП Приморско. Жалбоподателят поддържа, че заповедта е нижощна, а в случай, че съдът я приеме за валиден административен акт, моли да бъде отменена като незаконосъобразна.

 

ОТВЕТНИК Г. – Запознат съм с жалбата. Оспорвам жалбата на Д.Г.. Считам, че издадената от мен заповед е законосъобразна, поради което не са налице предпоставки за отмяната и́.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила справка с рег.№ 016/29.04.2014 и копие от административната преписка по издаване на обжалваната заповед.

Съдът предяви на ответника изпратената преписка.

 

ОТВЕТНИК Г. – Известна ми е преписката и съдържа всички документи. Няма да соча нови доказателства.

 

Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, както и днес докладваната административна преписка като доказателства по делото.

 

ОТВЕТНИК Г. – Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи производството по делото.

 

Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на докзателства.

ДАВА ход по същество.

 

ОТВЕТНИК Г. – Считам, че жалбата е неоснователна и моля да бъде отхвърлена.

Моля съобщенията до мен да бъдат изпращани на служебния ми адрес, на който съм призован за днес.

 

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: