ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 08.04                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На осми април                                                     две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 79 по описа за 2009 година

 

На именното повикване в 10.10 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Й.И.Й., редовно призован, не се явява. Вместо него се явява адвокат И., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Началник на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ И.: Поддържам жалбата.

Моля да имате предвид следните уточнения във връзка с нейната редовност:

 Жалбата е адресирана чрез Началника на Сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – гр. Бургас до Административен съд – гр. Бургас, а не както е посочено до Районен съд – гр. Бургас. С нея се оспорва Заповед №70138|/2008 г., с която са наложени принудителни административни мерки. Искането е тази заповед да бъде отменена като незаконосъобразна.

Да се приемат представените с преписката доказателства.

Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Поради липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход по същество.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ И.: Моля да уважите жалбата на моя доверител.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: