ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 797 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

 

Жалбоподателят М.П.Й. не се явява и не изпраща представител, редовно уведомена.

За ответника- директор на Дирекция „ОДОП“ Бургас се явява юрисконсулт Й..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

Не се явяват свидетелите М.И.П. и С.Д.П., нередовно призовани. Не са върнати отрязъци от призовки до същите, което препятства съда да проследи редовността на призоваването.

Не се явява вещото лице М.Л..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила по делото молба от вещото лице М.Л., в която са изложени причините за неизготвяне на заключението, а именно следоперативно възстановяване при кардиологична операция. В молбата се сочи, че е издаден болничен лист със срок 02.09.2018 г. Към молбата е приложен болничен лист.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адвокат П., пълномощник на жалбоподателката, с искане делото да бъде отложено за изготвяне на експертизата.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Юрисконсулт Й.: Няма да соча други доказателства. Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

Съдът, като счете, че заключението на експертизата е от съществено значение за изясняване на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.11.2018г. от 10.45ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведомят вещото лице и свидетелите.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: