ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 10.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На десети май                                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 791 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „151 БГ”ЕООД, редовно призован, се явява адвокат А., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА зам.-директор на ТД на НАП Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ А.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „151 БГ”ЕООД против  Заповед за налагане на принудителни административни мерки по реда на чл.166-188 от ЗДДС №257/17.02.2016г. на зам.-директора на ТД на НАП Бургас.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам изяло подадената от мен жалба и наведените в нея основания. Нямам доказателствени искания. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТА А.: Считам така наложената заповед за ПАМ  от административнонаказващия орган за незаконосъобразна. Недоказано е нарушението което е вменено на дружеството-жалбоподател като се има предвид, че има издаден касов бон и фактура на лицето Р.Г. от Фондация „Заедно в час”, която е на следващия ден и което доказва, че не е налице  изобщо нарушение. Наложената ПАМ е без предмет, тъй като дружеството-жалбоподател не притежава  имот на посочения адрес, като административнонаказващия орган е  бил длъжен да провери в Търговския регистър  за наличието на собственост  на нарушителя. Освен това самата  заповед за налагане на ПАМ е необоснована, немотивирана,  изложени са бланкетно основанията посочени в Закона, като  не е изложено защо е бил необходим максималния срок от 1 месец по закон. Трябвало е да се обоснове точно и мотивирано кое налага тези мерки. Моля, да имате предвид, че разпореждането за предварително изпълнение беше отменено с Определение №676/13.04.2016г. на Административен съд Бургас, като незаконосъобразно, като съдът е счел че не са налице предпоставките на разпореждането за предварително изпълнение, нито на самата заповед.

Моля, съдът да отмени процесната заповед № 257/17.02.2016г. като незаконосъобразна, недоказана и немотивирана, издадена в несъответствие с целта на закона, при противоречие на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения.

Моля, да присъдите в полза на дружеството-жалбоподател направените по делото разноски, както и адвокатски хонорар, за което представям списък за разноските.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: