ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 09.06.                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД     ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети юни                                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ: 1. ГАЛИНА РАДИКОВА

      2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар:  С.Х.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Бъчварова

административно  дело  номер 787 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:18 часа се явиха:

 

За вносителя Районна прокуратура Бургас, редовно уведомени, се явява прокурор Рандева.

За ответника - Общински съвет Созопол, редовно уведомен, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от процесуалния представител на Общински съвет – Созопол, в което предвид обстоятелството, че е  отменен чл. 140 от Наредба за определяне и администриране на месните такси и цени на услуги на територията на община Созопол моли делото да бъде прекратено.

 

По хода на делото:

ПРОКУРОР РАНДЕВА: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА протеста на прокурори от Районна прокуратура - Бургас срещу Наредба за определяне и администриране на месните такси и цени на услуги на територията на община Созопол в частта на чл. 140 от същата наредба.

 

ПРОКУРОР РАНДЕВА: Считам, че делото следва да бъде прекратено.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Считам, че протестът е обоснован и законосъобразен, но с оглед обстоятелството, че Общински съвет - Созопол е отменил незаконосъобразната разпоредба по чл. 140 от съответната наредба, считам, че делото следва да бъде прекратено.

 

Съдът намира, че следва административният орган да представи доказателства, че Решение № 235/28.04.2016 г. на Общински съвет – Созопол, с което е отменен чл. 140 от Наредба за определяне и администриране на месните такси и цени на услуги на територията на община Созопол е влязло в сила, поради което и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА председателя на Общински съвет – Созопол, да представи доказателство, че Решение № 235/28.04.2016 г. на Общински съвет – Созопол, с което е отменен чл. 140 от наредбата е влязло в сила, в 3-дневен срок от уведомяването.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.06.2016 г. от 11,10 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: