ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 14.06.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

КА дело номер 783 по описа за 2018 година.

На именното повикване в 11:29 часа се явиха:

ПРОТЕСТИРАЩАТА СТРАНА Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се представлява от прокурор Колев.

          За ОТВЕТНИКА Общински съвет Сунгурларе, редовно призован, представител не се явява.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

          ПОСТЪПИЛА с писмо вх.№4300/16.04.2018г. административната преписка по приемане на обжалвания Правилник.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста Да се приемат представените доказателства. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът намира, че следва да приеме  като доказателства по делото представените с административната  преписка документи и предвид липсата на доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото доказателства с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Поддържам протеста. В същия подробно са изложени съображения за незаконосъобразността на  чл. 12 ал.3 и ал.4 от Правилника на Общински съвет Сунгурларе. Възприето е различно мнозинство в ал. 3 от това предвидено в закона, а в  и ал. 4 е въведено едно стеснение, което не е предвидено в закона, като искането за предсрочно прекратяване на мандата не може да се предлага отново след 6 месеца, поради което и двете разпоредби пряко противоречат на нормативен акт с от по-висока степен. Моля да уважите протеста и отмените цитираните норми. Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.31 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: