ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 12.06.                                                                        град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети юни                                    две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 782 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТЕРА ПЛОД“ ЕООД Й.Д.Д.-  редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адв.Р. С. и адв.Д.Д., надлежно упълномощени, с представено  по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП БУРГАС редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Д.: Да се даде ход на делото.

Явяват се свидетелите И.З.Х. и Д.Н.К..

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

          Съдът  снема сомоличност на свидетелите, както следва:

И.З.Х.- На 39 години,българка, български гражданин, с висше образование,омъжена, неосъждана, инспектор по приходите в ТД на НАП Бургас, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290  от НК.

Обещава да говори  истината.

Д.Н.К. –На 53 години,българин, български гражданин, неосъждан, с  висше образование, главен инспектор по приходите на ТД на НАП, ЕГН **********, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290  от НК.

Обещава да говори  истината.

 

Съдът изведе от  съдебната зала свидетеля Д.К..

Съдът пристъпи към разпит на свидетеля И.Х..

ВЪПРОСА НА АДВ.Д.- По повод на извършена проверка в магазин за плодове и зеленчуци, можете ли да кажате обстоятелствата, при които извършихте контролната покупка?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. – На 30.11.2016 година закупих аз, лично банани и оцет „Балсамико“ на обща стойност 3.59 лв, като след получаване на стоката и заплащането не ми беше издаден  фискален бон. Аз лично извърших контролната покупка. Протокола съставих по-късно, извади се КЛЕН, в който не беше отразена покупката. Няма разлика в касовата наличност към момента  на съставяне на протокола и не е съставен акт за такова нарушение.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д. - Към момента имаше ли други лица?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. - Да имаше, там беше управителят на дружеството.

          ВЪПРОСА НА АДВ.Д. – Когато  съставихте протокола, описахте  ли  кой е продавача?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. - Не, описан е само представляващия дружеството и той се подписа като присъствал на проверката макар, че тя не е присъствала по време на контролната покупка. Не мога да си спомня дали присъстваше продавача към момента на съставяна на протокола. При започването на проверката управителката беше информирана и присъстваше. Затова се извади КЛЕН, за да се види, че не е отчетено на фискалното устройство. Описът се дава на лицето.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д. - По време на контролната покупка, къде беше Вашия колега, свидетел на протокола?

СВИДЕТЕЛЯТ Х. - На съседен обект. Така се прави, за да не ни разпознават. Влиза едният от двамата и прави контролна покупка. Ние преценяваме  кога ще започне проверката. У мен беше контролната покупка, аз имам пакет с покупката, занесох си я в къщи.

Адв.Д.- Нямам повече въпроси към свидетеля Х..

Свидетелката Х. беше изведена от съдебната зала.

В съдебната зала беше въведен свидетеля К..

ВЪПРОСА НА АДВ.Д.- Какво можете да кажете по повод извършена проверка на обект магазин за плодове и зеленчуци, стопанисват от „Тера плод“ ЕООД?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Аз бях отвън, колежката влезе сама,  направи контролната покупка и излезе. След като излезе каза, че не й е издадена касова бележка, ние се легитимирахме и започнахме проверката. Не мога да се сетя колко време мина, но мисля, че около 30-40 минути.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д.- По време на проверката присъстваше ли продавача?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Мисля, че се смениха,  проверката беше около 15:00 часа, аз не бях по време на извършване на контролната покупка. Това не беше от съществено значение. Извадихме контролната  лента и вътре не видяхме покупката от два банана и оцет на обща стойност 3.59 лв. После дойде представляващия.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д. – Имаше ли разлика в касата?

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Нямахме такава задача за проверка.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д. -  Направихте ли опит да засечете дали действително стойността на тези продукти съответства на тази стойност, която тя ви е посочила, възможно ли е да не е точно тази?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - 3.59 лева е сумата,  която трябва да фигурира.

АДВ.Д. - В 15:13 часа  има такава покупка.

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Ние изкарахме контролна лента. Аз не съм виждал  в зеленчуков магазин да маркират два банана и оцет. Те събират и маркират цялата стойност и издават касова бележка  за общата стойност, отделно има кантар, с грамажа и цената, но самия касов апарат не може да ги провери.

ВЪПРОСА НА АДВ.Д. - Вие проверихте ли стойността.

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Не сме теглили бананите повторно.

ВЪПРОС НА АДВ.С.- Може ли да ни кажете как се маркират артикулите в този магазин, като два банана, оцет или общо.

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Клиентската лента  на електронен носител е контролната лента, която  се съхранява. На кантара се вижда и грамажа и цената, самата продавачка сбороува с ръчен калкулатор  цената на  бананите и оцета и на касовия апарат са маркира общата сума.

АДВ.Д. - Нямаме повече въпроси към свидетеля К..

Свидетелят беше освободен от съдебната зала.

АДВ.Д. – Считаме, че с оглед изясняване на делото е необходимо да се допусне и извърши разпит на лицето, което е било продавач. В присъствието,  на който се е  извършила контролната покупка и моля да се отложи делото. Моля да се допусне разпита на свидетелката при режим на довеждане.

Съдът намира, че  фактическата обстановка по делото е изяснена напълно и не намира за необходимо допускане на разпит на  свидетел, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА искането за допускане до разпита на сочения от жалбоподателя свидетел, при режим на довеждане.

АДВ.Д.- Нямам да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.-  Уважаеми господин съдия, моля да отмените  обжалваната заповед за налагане на принудителна административна мярка,  като подробни съобржения ще изложим в писмени бележки  в даден от съда срок.

Съдът определи 7 дни срок за представяне на писмени бележки по делото.

Съдът   счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: