ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 17.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети май                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 777 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:41 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Ж.Ж., редовно призован, не се явява. Представлява се от адвокат К., с пълномощно по делото /л.17/.

 

За ОТВЕТНИКА началник на Районно „Управление”Айтос на ОД на МВР Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото предвид редовното призоваване на страните, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.Ж.Ж. против заповед за прилагане на принудителна административна мярка №16-0237-00052 на началника на РУ Айтос към ОД на МВР Бургас, с която на основание чл.22 от ЗАНН, му е наложена ПАМ по чл.171,т.1 б.”б” от ЗДвП - временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство на водач до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 6 месеца.

 

ПОСТЪПИЛИ  са по делото с молба входящ № 4984/13.05.2016г. от ответника заповед № 8121з-1371/11.11.2015г. на министъра на МВР и заповед №З-4982/01.12.2014г. на ВПД директор на ОД на МВР Бургас, във връзка с дадените от съда указания за представяне на доказателства установяващи компетентността на административния орган издал обжалваната заповед.

         

АДВОКАТ К.: Поддържаме жалбата. Да се приемат приложените по делото доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства, както и заповед № 8121з-1371/11.11.2015г.на министъра на МВР и заповед №З-4982/01.12.2014г. на ВПД директор на ОД на МВР Бургас

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Уважаема г-жо административен съдия, считам обжалваната от нас заповед за противоречаща на целите на закона и издадена при липса на нормативно установените предпоставки за издаването и́. Съобразно чл.22 от ЗАНН, принудителната мярка се налага за предотвратяване на нарушението, преди  да е започнало или го пресичат, възпрат, когато то е в процес на извършване. Втората цел, която се преследва от чл.22 от ЗАНН, с тези мерки е да се предотвратят вредните последици от материален или организационен характер. В изпълнение на тези цели Законът поставя издателя на заповедта, наличието на две предпоставки - започнат или подготвяно нарушение или предотвратяване на вредните последици от материален или организационен характер. Същото се посочва освен в чл.22 от ЗАНН и в чл.171 от ЗДвП. В конкретния случай имаме едно довършено деяние, свързано с установената по съответния ред употреба на алкохол и никакви цели измежду посочените в Закона не биха били постигнати и да се преследват с тази заповед. Оспорваната заповед не отговаря на целите на закона и на нормативни изискуемите предпоставки за издаването и́. Моля, след като се убедите в незаконосъобразността на заповедта да я отмените. Моля, за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.46часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: