ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.10.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и първи октомври             две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 771 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Г.Т.К., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника директор на дирекция „ОДОП”, редовно призован, се явява юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице С.А..

 

Съдът, на осн. чл.141 от ГПК, във вр. с чл. §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на страните, на техните процесуални представители, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на осн. чл. 91, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.89 в размер от 50лв. до 300лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 20.10.2014г. по делото е постъпила молба от вещото лице, с която иска да бъде удължен срока за представяне на заключението по допуснатата експертиза, която не е изготвена поради големия обем материали, както и от необходимостта да се извършат допълнителни проверки.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Не възразявам да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза .

 

Съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да изготви заключението си, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по допуснатата съдебно-икономическа експертиза, като му УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на следващото съдебно заседание следва да депозира експертното си заключение.

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.01.2015г. от 10.50ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: