ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 27.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На двадесет и седми май                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 770 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ М.Н.З. и Д.А.З., редовно призовани, не се явяват. Вместо тях се явява адвокат М., редовно упълномощен от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Айтос, редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНА З. А. Ш., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат П., редовно упълномощена от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата по изложените в нея доказателствени искания. Естеството на възражението ни е такова, че действително според нас следва да се изиска цялото дело на Районен съд Айтос, което сме направили с жалбата, и да уважите това доказателствено искане и моля да допуснете съдебно-техническа експертиза.

АДВОКАТ П.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Присъединявам се към доказателствените искания на жалбоподателите.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и да уважи изцяло доказателствените искания на жалбоподателя, формулирани в жалбата на стр. 5 от делото.

По изложените съображения,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ЗАДЪЛЖАВА ответника за следващо съдебно заседание да представи заверен препис от заповед № РД-09-280/13.07.1990 г. за одобряване на кадастралния план на с. Малка Поляна и копие-извадка от кадастралния план, одобрен със заповедта за имоти планоснимачен № 30 и  № 31.

ИЗИСКВА от Районен съд Айтос гражданско дело № 57/2013 г. по описа на този съд.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, формулиран в жалбата на стр. 5 от делото.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за възнаграждение на вещото лице в размер на 300 лева, които да се внесат от жалбоподателите в 20-дневен срок от днес.

За вещо лице НАЗНАЧАВА Р.К..

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 07.10.2015 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени. Да се призове вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:32 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: