ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На втори юни                                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ГЕОРГИ ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 765 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.С.И., редовно призован, се представлява от адвокат К., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Регионална здравна инспекция Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт П., с пълномощно по делото.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Дуков.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по искова молба на Д.С.И. срещу Регионална здравна инспекция Бургас за присъждане на обезщетение в общ размер 400 лева, от които 300 лева имуществени вреди, изразяващи се в заплатено адвокатско възнаграждение, и 100 лева неимуществени вреди, изразяващи се в предизвикани у ищеца срам  и  чувство на страх, че ще бъде наказан, явяваща се като пряка последица от отмененото като незаконосъобразно наказателно постановление № 05.1-33/22.06.2015г., издадено от директора на РЗИ, както и мораторна лихва от 19.02.2016 г. до 06.04.2016 г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане за сумата от 300 лева

Съдът ДОКЛАДВА отговор на исковата молба от Регионална здравна инспекция Бургас; постъпили допълнително от жалбоподателя доказателства – разписка за платената сума по договор за правна помощ и постъпило НАХД № 3259/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

 

АДВОКАТ К.: Поддържам изцяло исковата молба в параметрите, в които е представена пред Вас, както и аргументите и съображенията, изложени в нея, ведно с новоприетите в настоящото съдебно заседание доказателства.

Молим да бъде разпитан допуснатият и доведен от нас свидетел М.Д.П..

 

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Оспорвам исковата молба.

Поддържам отговора по исковата молба на Регионална здравна инспекция (РЗИ), представен по делото.

Моля да бъде разпитан допуснатият до разпит свидетел П.Ж..

ПРОКУРОР ДУКОВ:  Исковата молба считам за допустима.

Нямам доказателствени искания.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с исковата молба доказателства.

ПРИЛАГА НАХД № 3259/2015 г. по описа на Районен съд Бургас.

ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П.Ж., като снема самоличността й и я предупреждава за наказателната отговорност по чл.290 от НК:

П.К.Ж. – 52 години, българска гражданка, неосъждана.

 

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Предупредена съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Спомняте ли си за проверка на 14.02.2016 г. в „Силвър клуб“?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Да, спомням си. Тъй като проверката не беше само към този клуб, беше и за други заведения по жалби, че се нарушава забраната за тютюнопушене, по заповед на директора в извънработно време след 22:00 часа извършвахме тези тематични проверки в централна градска част (ЦГЧ).

Специално в „Силвър клуб“, който се намира срещу общината на ъгъла, първо проверихме първия етаж, където не се пушеше. На втория етаж се качихме с още една колежка от РЗИ и с двама полицаи и качвайки се по стълбите, вдясно има разположени маси, на една от масите имаше една компания, не мога да кажа колко човека бяха, тъй като бях трета-четвърта след колежката и двамата полицаи, видях две лица, които пушеха. Ролята на полицията е да вземе личните им карти. Тъй като ние не можем да упражним самостоятелно това и затова обикновено взимаме полиция по време на такива проверки. Когато в целия обект се пуши, тогава действително се занимаваме със собствениците, но в случая забраната се нарушаваше само от две лица. Помолихме управителя да ни постави на една свободна масичка. Едното момче и момиче пишеха. Поканихме първо момчето за съставяне на акт. Поискахме личната му карта и започнах да съставям акт. Момчето се държеше спокойно, даже мисля, че говореше по телефона докато съставях акта. Прекалено спокоен беше. Малко беше тъмничко, но това си спомням – беше високо стройно момче. Не отрече, че е пушило, нито  възрази. Съвсем културна обстановка беше, тъй като сме присъствали по време на нощни проверки наистина на много неприятни сцени. Тук беше всичко много спокойно.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Към момента на съставяне и предявяване на административния акт лицето беше ли разстроено? Видимо да имаше някакви признаци, че е разстроено?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не, абсолютно спокоен беше. Мога да кажа, че няколкото думи, които размениха, бяха доста културни, в смисъл нямаше така някаква видима агресия или нещо, което на мен да направи впечатление или в здравословното му състояние, все пак да не забравяме, че съм лекар и мога да преценя един човек в първия момент дали е разстроен.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Първо на Д.И. ли съставихте акт?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Да, първо на него, след това по процедурата му го изчетох, попитах дали ще възрази, но той нищо не каза.

Той беше на една маса с други хора. Извикахме го на съвсем неутрална маса, за да можем да съставим акта, да обясним ако има нещо, което не разбира. Така си действахме законово и да не нарушаваме атмосферата на другите млади хора. Това е целта при такива проверки, разбира се в присъствие на управителя и на полицаите. В такива обекти, които са заведения за хранене и развлечение, в които идват хора след 22 часа, много е неприятно да се предприеме нещо в присъствието на много хора. Там, където няма места, получава се много изнервяща се обстановка.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Д.И. след съставянето на акта върна ли се на масата или излезе от обекта?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Да, върна се на масата.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Чухте ли някакви подсвирквания и викове в момент при връщането му на масата?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Не, специално в това заведение на фона на много други, нещата бяха много добре.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Тоест, да разбирам, че лицето не беше разстроено към момента на съставяне на акта и след като се насочи към масата. Имаше ли сълзи, изпотяване?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Какво значи да си разстроен? Като лекар мога да кажа, че това са изключително много понятия. Аз елементарно разстройство не видях, дори и учудване по време на съставяне на акта. За мен като лекар разстройство би трябвало да предизвика някаква клинична симптоматика и аз да реагирам като лекар, а такава нямаше.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам други въпроси към свидетелката Ж..

АДВОКАТ К.: Как констатирахте  нарушението – с някакъв уред ли?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Ние уреди нямаме. Министерството на здравеопазването няма такива уреди, с които да измерва в един обект точно съдържания на отровители и на някакви отровни газове, но досега, каквото и да се пуши, то трябва да е някакъв медикамент, който да е утвърден от Изпълнителната агенция по лекарствата със съответните придружаващи сертификати, технически спецификации и т. н. Дори и наргиле да сме видели да се пуши, дори и в него да е само ябълка, то е отново канцерогенно и не би трябвало да се вдишва от един млад човек. Министерството на здравеопазването абсолютно се опитваме да предпазим децата по някакъв начин. Тези, които пушат, да пушат навън. Ние не можем да ги накараме на сила два спрат да пушат, но има хора които не пушат и е грозна гледката да седиш и да гледаш хора срещу теб да пушат. Целта е да научим младите хора да не пушат. И вече е добре да спазваме една елементарна забрана. Започнаха хората да спазват тази забрана. Започнахме единични лица да глобяваме, които нарушават тази забрана. Собствениците си вършат работата, така че смятам, че е добре да се обърне много сериозно внимание.

АДВОКАТ К.: Някаква проба взехте ли – фас, пепел?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Нямаме такава процедура за изземване на фасове, на пепел и т. н.

АДВОКАТ К.: И все пак, по какъв начин констатирахте според вас, че е извършено нарушение?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: Констатирахме от кутии цигари, които бяха на масата.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към свидетелката Ж..

ПРОКУРОР ДУКОВ: Ще помоля отново да се върнем на реакцията на компанията, придружаваща това лице. Вие възприехте ли някаква отрицателна реакция от тяхна страна по отношение на Д.И.?

СВИДЕТЕЛКАТА Ж.: В момента на нарушението, което се констатира, извикахме последователно на масичката, на която бяхме седнали, момчето и момичето. Тяхната маса не беше толкова далеч от нашата маса, така че, след като съставихме акт на момчето, извикахме и момичето. Съставихме също и на него акт. Също мина в много спокойна атмосфера. След това ние трябваше да впишем в констативния протокол, че сме присъствали в обекта, за го да дадем на управителя. Не чухме нито викове, нито крясъци. Нямаше някаква атмосфера на напрежение. Коментари и обиди нямаше, защото самата полиция се намесва. Ние сме имали такива момента в други заведения, когато се намесват колегите от районното управление за въдворяване на ред. Тук нямаше такова нещо.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам други въпроси към свидетелката Ж..

 

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля Ж..

В залата влиза свидетеля М.Д.П..

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля П. и я предупреждава за наказателната отговорност по чл. 290 от НК:

М.Д.П. – 17 години, българска гражданка, неосъждана, приятелка на ищеца.

АДВОКАТ К.: След издаване на наказателното постановление, след като беше извършена проверка и бяха извършени съответните констатации, как коментирахте това в компанията?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: В началото на нас ни стана смешно и му се присмивахме, за това, че той де факто нищо не е направил, защото не е виновен, пушил е цигари, които са позволени, не съдържаха тютюн, а на него му правеха проблем за това нещо.

АДВОКАТ К.: Стана ли Д. обект на присмех от страна на компанията или на част от хората на компанията?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Да, всички, които бяхме там, му се смеехме. Имаше и други непознати хора на съседни маси и на тях също им стана смешно.

АДВОКАТ К.: Знаете ли дали в материален план това се отрази по някакъв начин на Д.? Коментирал ли е с вас какво му струва?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Да, в смисъл имаше да плаща за адвокат всякакви такива разходи, той е ученик и на него това му е трудно.

АДВОКАТ К.: Нямам повече въпроси към свидетелката П..

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Нямам въпроси към свидетелката П..

ПРОКУРОР ДУКОВ: Д. как възприе това отношение на останалите от компанията? Той самият как се почувства?

СВИДЕТЕЛКАТА П.: Доста засрамен и доста време това му влияеше негативно и после дълъг период от време, като се споменаваше това нещо, той се стресираше, влияеше му негативно и беше стресиран.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Нямам други въпроси към свидетелката П..

Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля П..

 

АДВОКАТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Няма да соча доказателства. Да се приключи съдебното дирене.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, поддържаме изцяло молбата, както и аргументите и съображенията, изложени в нея. Посочили сме правното основание, на което е подадена. Считаме, че по един безспорен начин на две съдебни инстанции – както пред първоинстанционния съд, така и пред касационната инстанция Административен съд Бургас, бяха взети две правилни, обосновани и мотивирани решения. Ето защо, бях леко изненадан в днешно съдебно заседание да чуя юриста на Регионална здравна инспекция отново да се мъчи да възпроизвежда факти, които вече са доказани, тъй като решението на Административен съд Бургас е окончателно и не подлежи на обжалване. Предвид гореизложеното и предвид предмета на настоящото производство Ви моля да присъдите претендираните от нас обезщетения в пълен обем така, както са представени в исковата молба и да ни бъдат присъдени разноските по производството. Моля за съдебен акт в този смисъл. Ако желаете писмени бележки допълнително, ще Ви бъдат предоставени в срок, определен от Вас.

ЮРИСКОНСУЛТ П.: Уважаема госпожо председател, моля да постановите решение, с което да оставите бе уважение исковата молба. Претенцията за присъждане на имуществени вреди в размер на 300 лева считам за напълно неоснователна и недоказана, съображенията за което сме изложили в отговора по исковата молба. Само искам да отбележа, че претендираните разноски се дължат на договорни основания и не са пряка и непосредствена последица от увреждането, от което е видно, че не са налице предпоставките по чл. 1 от ЗОДОВ. Отделно от това, по делото не се представиха достатъчно годни доказателства относно размера на фактическото плащане на претендираното адвокатско възнаграждение. Относно претенцията за неимуществени вреди считам същата за абсолютно недоказана, което е видно от събраните в днешно съдебно заседание гласни доказателства.

Моля да ни бъде предоставен срок за писмени бележки.

Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

ПРОКУРОР ДУКОВ: Считам, че претенцията за частично основателна по отношение на претендираните неимуществени вреди. Що се касае до претенцията за имуществени вреди, считам същата за неоснователна, тъй като ангажирането на адвокат е станало по воля на страната, а не е пряка и непосредствена последицата от действията на  органи и длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност, а от друга страна считам тази претенция за имуществени вреди за недоказана. Съгласно тълкувателно решение №6/2013 г. на Върховен касационен съд плащането на възнаграждение в брой следва да бъде отразено в договора за правна помощ, който договор да бъде приложен по самото дело. В случая видно от приложения към НАХД № 3259/2015 г. договор за правна помощ такива обстоятелства като плащане на възнаграждение не са отразени. Поради това моля да отхвърлите претенцията за заплащане на имуществени вреди като неоснователна и недоказана.

 

Съдът ДАВА на страните 7-дневен срок от днес за представяне на писмени бележки.

СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:09 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: