ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети май                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 763 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:13 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.П., редовно уведомен, явява се лично и с адвокат К., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Първо Районно управление на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема госпожо Съдия, на основание чл. 16, ал. 1 от АПК, моля да конституирате Прокуратурата на Република България в лицето на Окръжна прокуратура – Бургас, като страна в процеса.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане от представителя на прокуратурата и на основание чл. 16, ал. 1, т.3 от АПК 

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Окръжна прокуратура – Бургас.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

          СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 Производството е образувано по жалба на А.С.П.,*** против Заповед рег. № 431-з-185/06.03.2017 г. на началника на Първо РУ на МВР – Бургас, с която е постановен отказ за издаване на разрешение за съхранение, носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие за самоотбрана.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете удостоверение, издадено ОД на МВР - Бургас за това, че жалбоподателят е бивш служител на МВР и е напуснал по собствено желание, а не е дисциплинарно уволнен.

Моля за следващо съдебно заседание да бъде допуснат до разпит един свидетел за обстоятелството, обосноваващо необходимостта за самоотбрана  към настоящия момент.

На последно място, доколкото в оспорваната заповед се твърди, че са извършени проверки от Първо РУ на МВР, моля да задължите началника на районното управление, да представи доказателства за естеството на извършените проверки, за резултата от тях, тъй като ние по същество не знаем какви са резултатите от тези проверки, поради което не бихме могли да ангажираме доказателства и да ангажираме защита.

Да се приемат представените писмени доказателства.

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима.

Нямам доказателствени искания. Да се приемат доказателствата представени с административната преписка. Не възразявам по доказателственото искане на жалбоподателя.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка писмени доказателства.

СЪДЪТ констатира, че в представената административна преписка писмените доказателства не са заверени, поради което следва да се даде възможност на ответника да завери копията на представените документи.

Счита исканията на жалбоподателя за относими и допустими, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 7-дневен срок от получаване на съобщението, да завери преписите на представените с административната преписка документи, да представи доказателства за естеството на извършените проверки и за резултата от тях.

          ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане един свидетел от жалбоподателя за следващото съдебно заседание.

          ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 01.06.2017 от 14.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: