ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 11.05.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХVІІІ Административен състав

На единадесети май                                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 760 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.Л., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Г., с пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С., с пълномощно от днес

Явяват се свидетелите П.Д.Б. и Д.Д.А..

 

По хода на делото:

          СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Производството е образувано по жалба на П.И.Л.,***, против Заповед № Л-750/24.02.2017 г. на Главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, с която на основание чл. 13, ал. 2, т. 9, предложение второ и чл. 19, ал. 2 от ЗИНЗС, във вр. с чл. 204, т. 3, чл. 197, ал. 1, т. 3, чл. 194, ал. 2, т. 2 във вр. с чл. 200, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМВР му е наложено дисциплинарно наказание „порицание“ за срок от 1 година.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка съгласно описа на лист 2-3 от делото.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата. Да се приемат приложените доказателства по делото. Държим на разпита на свидетелите.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Оспорвам жалбата. Считам, че е неоснователна. Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата, счита, че следва да приеме приложените с административната преписка доказателства и да укаже на ответника, в 7-дневен срок от днес, да попълни преписката с кадрова справка на жалбоподателя П.Л.., поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА доказателствата с административната преписка, описани в описа на лист 2-3 от делото.

 

Свидетелят Д.Д.А., изведен от залата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля П.Д.Б..

 

СНЕМА самоличността на свидетеля, като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

 

П.Д.Б. – ** години, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещавам да говоря истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: Аз бях пуснал две молби - в края на месец октомври и началото на месец ноември 2016 г. до началника на Затвора – Бургас, за да бъда преместен от VІІІ-ма група, в V-та група, но после си изтеглих молбите. Отказах се да бъда преместен в V-та група.

Разговарях с инспектора П.Л., който ми беше отряден в VІІІ-ма група, защото аз не исках да се местя и това му го казах, и се отказах от молбата, с която исках да бъда преместен. Аз реших, че моят проблем е решен и се отказах да напусна групата.

СВИДЕТЕЛЯТ Б. НА ВЪПРОСИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Л.: Освен тези молби, откакто съм в затвора не съм писал други молби за преместване от една група в друга. Не съм писал други молби и съм нямал с никой проблеми от 14.11. до бягството ми от затвора.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Избягах от затвора, защото имах проблеми с един, който вече го няма, защото вече не съм в тази група.

В момента съм в V-та група. Намира се на трети етаж, а VІІ-ма и VІІІ-ма група са на четвърти етаж.

          След бягството съм преместен. В момента отговаря друг инспектор за мен. Аз виждам инспектор Л. в затвора, когато минава през етажа.

          Имал съм много случаи да ми задържат молбите, които съм писал, но когато бях в ІІІ-та група при инспектор Ставрев. Аз съм за първи път в затвора. Мога да пиша. Отказите от молбите също аз съм ги писал.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Аз исках да бъде оттеглена на молбата. След като я пуснах, се оправиха нещата. Г-н Л. ми беше отряден. Казах, че имам проблем и оттеглих молбата, защото там бях заедно със зет ми. В следващите дни след подаване на молбата, разговаряйки с г-н Л. се отказах да я подам.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Какъв е режимът на виждане с инспектора?

 

          АДВ. Г.: Аз възразявам срещу този въпрос.

 

          ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: Може ли да се срещнеш ежедневно с отрядния си?

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ: Не точно, защото трябва да има подадена молба и той да дойде в коридора, за да ни повика и да разговаря, за да види дали има проблем, и ако има проблем, да го разреши.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          Поради изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          В залата беше въведен свидетелят Д.Д.А..

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля А., като го ПРЕДУПРЕЖДАВА за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          СНЕМА самоличността му както следва:

          Д.Д.А. – ** години, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А.: Предупреден съм за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещавам да говоря истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. Г.: Инспектор Л. го познавам лично от по-миналата присъда, когато съм лежал в затвора и от сега, откакто съм в затвора - 04.10.2016 г. Бяхме с П. в една килия. Така се познаваме с него. Бяхме в VІІ-ма група с П.Б..

          П. нямаше проблеми в затвора. Добре си караше, но си спомням, че стана някакъв проблем. Не знам защо стана проблем, но написа някакви жалби, молби. Минаха няколко часа и цялата килия сме го попитали за какво пише тези молби и той каза: „Няма да пиша. Ще откажа тези молби да ги пиша!“ Това беше.

          Мисля, че всеки божи ден инспектор Л. минаваше и всеки питаше какви проблеми има. П. имаше помощ от инспектор Л.. Мисля, че се успокоиха нещата след срещата с г-н Л. и се реши проблемът. Той му помогна.

          АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЮРИСКОНСУЛТ С.: П. не ми е споделил защо е избягал от затвора.

          Сега съм в ІV-та група. Инспектор ми е г-н Л.. Не може всеки ден да се срещаме с г-н Л.. Можем да пускаме молби всеки ден.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Л.: С П.Б. бяхме настанени в едно помещение. П.Б. е грамотен.Може да пише. Той сам пише молбите. Познавам неговия почерк.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.: Моля, съдът да предяви молбите подадени от П.Б., за да се изясни от кой са написани?

 

          Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля молбата на П.Б..

 

          СВИДЕТЕЛЯТ А.: Не мога да позная дали е неговият почерк, но той пише сам и е грамотен.

 

          ВЪПРОС НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Л.: След като П.Б. е писал молби, споделял ли е с теб дали ги е оттеглял?

 

          ОТГОВОР НА СВИДЕТЕЛЯ А.: Аз съм го питал какви са тези молби, но той ми отговори, че се отказва да пише молби.

          Той не ми е споделял за бягството си от затвора и какви са причините за да извърши бягството.

 

          ПОРАДИ изчерпване на въпросите, съдът освободи свидетеля.

 

          АДВ. Г.: Няма да соча други доказателства.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.: Искам да представя едно писмо от П.Б. адресирано до друг затворник, в което същият е описал  причината за бягството, което е след извършването на самото бягство. В писмата има дати. Ние не ги завеждаме. Същите имат отношение към настоящия спор.

          ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да не се приемат, тъй като тези писма не се входират в специален регистър. Не става ясно кога е съставен документът. Няма достоверна дата.

 

          СЪДЪТ по доказателствата, счита, че следва да приеме представеното от жалбоподателя писмо, като то ще бъде ценено с оглед на останалите доказателства с крайния акт, както и да даде възможност на ответника да попълни административната преписка с кадрова справка на жалбоподателя, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представеното от жалбоподателя писмо.

          ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на ответника, в 7-дневен срок от днес, да попълни административната преписка с кадрова справка на жалбоподателя.

 

          За събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

          ОТЛАГА И НАСРОЧВА делото за 15.06.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

      СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: