ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На четвърти юни                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 757 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13.28 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.Р., редовно уведомен, явява се лично.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ-СУНГУРЛАРЕ при ОДМВР-Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

                  

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Поддържам жалбата. Моля да бъде отменена изцяло заповедта, с която ми е наложено наказанието.

         Поддържам доказателственото искане да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да разчете записите от камерите, като твърдя, че дори и към настоящия момент записващите камери не отразяват реалния час. Не са сверени с реалния час.

Като ме наказват, че съм си тръгнал от управлението в шест без десет, това не означава, че съм си тръгнало по-рано от работа. Аз съм си тръгнал в шест часа и съм бил с униформата и съм на територията на града. Моята работа е навън, вътре в управлението нямам работа. Моята работа е извън районното. Аз съм пътен полицай и работата ми е навън.

 

 

 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед за налагане на дисциплинарно наказание.

 

 

Като съобрази изявлението на жалбоподателя поддържано в днешно съдебно заседание относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза, която да се запознае със записите регистрирани в охранителните камери, да отговори на поставения от жалбоподателя въпрос свързан с установяването на коректността, респективно некоректността на записания час, съдът счете това доказателствено искане за основателно, тъй като посредством него биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, респективно биха се установили възраженията на жалбоподателя, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, след като посети на място РУ – Сунгурларе, следва да се възпроизведат записите от монтираната в районното управление камера за видеозаснемане за периода от 18.00 часа на 29.12.2017г. до 7.00 часа на 30.12.2017г., от които да е видно часът и минутите, когато е регистрирано напускането на сградата на районното управление от страна на жалбоподателя Р..

 Едновременно с това вещото лице следва да установи дали часовникът на камерата е сверен правилно, респективно дали отчита действителния час в реално време към процесния момент и към настоящия.

 

Експертизата да се изготви от вещото лице Щ.П.при депозит в размер на 150 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

 

 

 

 

 

С оглед необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание на 22.10.208г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: