ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 25.09.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети септември                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Н.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 751 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Т.М.Р., редовно призован, явява се лично и с адв. Г., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Стоянова.

Явяват се свидетелите С.Х.З. и М.И.А..

 

По хода на делото:

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Г.: моля да се пристъпи към разпит на свидетелите. Нямаме претенции относно реда, по който ще бъдат разпитани.

 

ПРОКУРОРЪТ: Моля да се пристъпи към разпит на свидетелите.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

пристъпва към разпит на свидетелите, на които снема самоличността, както следва:

 

С.Х.З. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

М.И.А. на ** години, българин, български гражданин, осъждан, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелят А. е изведен от залата.

 

Съдът пристъпва към разпит на свидетеля З..

 

Свидетелят на въпроси на адв. Г.:

 

Въпрос: Интересуваме ме периодът от 2013 г. до 01.10.2017 г. Познаваш ли трети етаж от затвора в гр. Бургас в този период?

 

Отговор: Да.

 

Въпрос: Килия 309 известна ли ти е?

 

Отговор: Да.

 

ВЪПРОС: Би ли обяснил колко кв. м. е килията?

 

ОТГОВОР: Малка е, не мога точно да кажа. 9 м. на 6 м. ли ги водят.Три вишки има. Осветлението е слабо. Две лампи са, от които само едната свети. В килията има два прозореца, като единият не се отваря заради вишката и не можем да проветряваме добре. В килията има хлебарки, дървеници и мишки.

 

ВЪПРОС: Заключва ли се килията нощно време?

 

ОТГОВОР: Да, от 19:30 до 06:00 часа сутринта е заключена килията.

 

ВЪПРОС: Какво ползвате за тоалетна през този период?

 

ОТГОВОР: Кофи.

 

Въпрос: Препълват ли се кофите?

 

Отговор: Да, по 26 човека сме в килия.

 

Въпрос: На третия етаж тоалетни има ли?

 

Отговор: На третия етаж има, но те не работиха преди.

 

Въпрос: Колко клекала има там?

 

Отговор: Три клекала, като едното не работеше.

 

Въпрос: Колко човека ползват тези клекала?

 

Отговор: Целият коридор ги ползва - над 80 човека.

 

Въпрос: освен вишките какво имаше в килията?

 

Отговор: Всеки човек има шкаф. Храната, която ни се полага от свижданията, държим също вътре в килията. В тези условия се храним. Прането го простираме също вътре в килията.

 

Въпрос: В килия 305 и в килия 319 такива ли са условията?

 

Отговор: Да, същите са.

 

Въпрос: Знаете ли в кои килии е бил ищецът?

 

Отговор: В 309 килия беше и другата килия беше столова и се превърна след това в спално помещение.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Прокурорът:  Обезпаразитяване извършва ли се в килиите?

 

Отговор: Идват хората, ние им казваме, че няма ефект от лекарството, с което пръскат. Те ни отвръщат, че знаят, но тъй като ги пращат си вършат работата.

 

Въпрос: Кой се грижи за хигиената?

 

Отговор: Ние се грижим. Има си даден човек. Аз съм килийния отговорник. Има си списък и по него си караме дежурството.

 

Въпрос: Раздават ли Ви се почистващи препарати?

 

Отговор: По два сапуна. За пране ли, за къпане ли, за кое по-напред да ги ползваме?

 

 Прокурорът: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

 С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля съдът освободи същия.

 

СВИДЕТЕЛЯТ А. НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Г.:

 

Въпрос:  Познавате ли трети коридор на затвора гр. Бургас в периода от 2013 г. до ремонта?

 

отговор: Да.

 

ВЪПРОС: Разкажете вътре условията какви са? Стаите пренаселени ли са?

 

ОТГОВОР: Да, няма къде да се разминеш.

 

ВЪПРОС: Паразити има ли вътре в килиите?

 

ОТГОВОР: Да, хлебарки и дървеници.

 

ВЪПРОС: Колко тоалетни има на етаж?

 

Отговор: На етажа са две тоалетни. Два душа има също, като единият е счупен.

 

Въпрос: Проветрява ли се килията?

 

Отговор: Да, но по някое време прозорците се затваряха.

 

Въпрос: Вечер в какво ходихте до тоалетна?

 

Отговор: В кофи.

 

 Въпрос: Кога Ви заключваха?

 

Отговор: В 19:15 часа до 06:00 часа сутринта. След проверката ни отваряха килията.

 

Адв. Г.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Прокурорът: Нямам въпроси към свидетеля.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля същият бе освободен от съдебната зала.

 

Адв. Г.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Прокурорът: Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВ. Г.: Уважаеми г-н председател, моля да осъдите ГД „ИН” гр. София да заплати на доверителя ми сумата, претендирана в диспозитива на исковата молба съобразно периода, който е посочен, и лихвите, както и разноските. Мотиви затова ще посоча в нарочна писмена защита в определен от Вас срок.

 

Прокурорът: Уважаеми г-н председател, считам, че исковата молба е неоснователна. Считам, че не са налице достатъчно доказателства за причинени неимуществени вреди, поради което моля да оставите исковата молба без уважение. В този смисъл е решение № 569 от 16.01.2014 г. на ВАС по административно дело № 7207 от 2013 г., видно от което условията причиняват по-скоро дискомфорт отколкото някакви неимуществени вреди. За да бъде уважен искът неимуществените вреди трябва да бъдат доказани по категоричен и безспорен начин. Поддържам становището в отговора на ответника по исковата претенция за чл. 43, ал. 3 ЗИНЗС относно квадратурата, падаща се на всеки затворник, с оглед обстоятелството, че влиза в сила съгласно§ 13 от ПЗР от 01.01.2019 г., поради което затворническата администрация не е имала задължението да предостави повече кв. м. на затворник. В случай, че уважите исковата молба моля да направите това частично и в едни разумни граници според практиката на Административния съд, като под разумни граници разбирам между 800,00 лв. и 1500,00 лв.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

предоставя възможност на процесуалния представител на ищеца в 10-дневен срок, считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: