ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 748 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

Жалбоподателят ЕТ „Б.Х.”- редовно призован, се представлява от адв. П.П. с пълномощно по делото.

Ответникът Директор на Дирекция „ОДОП” Бургас - редовно призован, се представлява от юк. Д. с пълномощно по делото.

 

В залата се явяват свидетелите С.Б.Х. и Д.Н.П. 

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на явилите се свидетели, както следва:

 

С.Б.Х. на ** години, с полувисше образование, неосъждана, собственик на рекламна агенция, майка на Б.Х..

 

Д.Н.П. на ** години, средно образование, неосъждан, моряк, познат на Б.Х..

 

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕЖДАВА свидетелите за отговорността по чл. 290 от НК.

 

СВИДЕТЕЛИТЕ ОБЕЩАВАТ да говорят истината.

 

Залата напуска свидетелят П..

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към разпита на свидетелката С.Х..

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. П. към свидетелката:

 

Адв. П.: Моля съдът да предяви на свидетеля договор за заем.

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля договор за заем на л. 380-381 от делото.

 

ВЪПРОС:  Договорът за заем подписан ли е от Вас като заемодател?

 

ОТГОВОР: Да.

 

ВЪПРОС: Как подадохте парите по договора, в брой ли?

 

ОТГОВОР:  Да, в брой.

 

ВЪПРОС: Откъде разполагахте със сумата, която предадохте на Борислав?

 

ОТГОВОР: Със сумата разполагах от предния ден на 26.05.2006г. Продадох една втора ид.част от апартамент. Сумата беше 23 540 лв., а аз му дадох заем 23 500 лв.

 

ВЪПРОС: Върнал ли Ви е сумата до този момент?

 

ОТГОВОР: Все още не ми е върнал сумата.

 

Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Д. КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС:  За тази продажба имате ли нотариален акт и ако имате каква сума е записана в него?

 

ОТГОВОР:  Да имам нотариален акт и е записана сумата 47 080 лв.

 

ВЪПРОС: С кой бяхте в съсобственост?

 

ОТГОВОР: Със съпруга ми Л.Х..

 

ВЪПРОС: Кога подписахте договора за заема?

 

ОТГОВОР: На 27.05.2006 г.

 

ВЪПРОС: Друг път давали ли сте пари на сина си?

 

ОТГОВОР: Естествено, когато се наложи, но не съм давала такава голяма сума. Сумата е голяма и затова подписахме договор.

 

ВЪПРОС: Други деца имате ли

 

ОТГОВОР: Да.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛКАТА:

 

ВЪПРОС: В какви отношения сте с Б.?

 

ОТГОВОР: Нормални, като майка и син.

 

ВЪПРОС: Това, че той не Ви е върнал вече толкова време взетите пари, не се ли отрази по някакъв начин на отношенията Ви?

 

ОТГОВОР: Не.

 

ВЪПРОС: Другото Ви дете знае ли за този заем?

 

ОТГОВОР: Да.

 

ВЪПРОС: Сумата, която получихте по договора за продажба, на ½ ид.част от апартамент е съсобствена между Вас и съпруга Ви, той защо не подписа този договор за паричен заем като страна?

 

ОТГОВОР: Там бяха други отношенията, защото бяхме пред развод и бяхме се уговорили апартамента да остане на двете деца, а аз като ползвател да ползвам апартамента пожизнено.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА  ЮК. Д.:  На кой продадохте апартамента?

 

ОТГОВОР: Едната втора на Б., а другата една втора на дъщеря ми.

 

Юк. Д.: Парите кой Ви ги даде за този апартамент?

 

ОТГОВОР: Аз взех парите от Борислав и след това му ги дадох на заем.

 

ВЪПРОС:  Знаете ли за какво му бяха нужни.

 

ОТГОВОР: Не е споделил.

 

В ЗАЛАТА Е ВЪВЕДЕН СВИДЕТЕЛЯТ П..

 

Адв. П.: Моля да предявите на свидетеля декларация, подписана от свидетеля, която се намира в делото на л. 376 от делото.

 

СЪДЪТ ПРЕДЯВЯВА на свидетеля декларация, находяща се на л.  376 от делото.

 

ВЪПРОСИ НА АДВ. П. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

ВЪПРОС: В тази декларация сте декларирали, че сте върнали на 15.09. - 48 000 лева, кога бяхте получили тези пари от Б. и за какво?

 

ОТГОВОР: Тези пари получих от Б.Х. на 11.09.2006 г.

 

ВЪПРОС: Как му върнахте парите в брой ли и къде стана връщането?

 

ОТГОВОР: Върнах ги в брой на лицето Б.Х. Това стана в офиса на майка му С. Х. на 15.09.2006 г.

 

ВЪПРОС: Записали сте в декларацията, че сте издали запис на  заповед за тази сума, какво се случи със записа на заповед, къде се  намира сега?

 

ОТГОВОР: Записната заповед беше издадена при получаването на сумата и подписана и след връщането на сумата в брой унищожихме записната заповед.

 

Адв. П.: Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА ЮК. Д. КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Какво наложи това Б.Х. да Ви преведе тази сума по банковата Ви сметка?

 

ОТГОВОР: Парите ми бяха необходими за започване на бизнес. След като не се състояха моите намерения на 15.09. върнах парите в брой.

 

ВЪПРОС: Тези пари от банковата сметка ли ги изтеглихте или имахте други пари?

 

ОТГОВОР:  Тези пари бяха изтеглени от банкова сметка.

 

***: Каква сума изтеглихте?

 

ОТГОВОР:  48 000 лв.

 

ВЪПРОС: Банката не Ви ли удържа такса?

 

ОТГОВОР: Вече нямам спомен - това беше 2006г.

 

Юк. Д.: Нямам повече въпроси.

 

ВЪПРОСИ НА СЪДА КЪМ СВИДЕТЕЛЯ:

 

ВЪПРОС: Какъв тип беше сметката, в която Ви преведоха парите – спестовна, разплащателна?

 

ОТГОВОР: Аз я открих само за да получа  парите.

 

ВЪПРОС: Как бяха внесени парите във Вашата сметка с превод от друга банка или в брой от Б.?

 

ОТГОВОР: С превод от друга банка.

 

ВЪПРОС: Защо решихте да ги върнете в брой, а не да ги преведете по банкова сметка?

 

***: Защото ги изтеглих в брой, за да мога да ги ползвам.

 

ВЪПРОС: След като Ви преведоха парите на 11.09., кога ги изтеглихте?

 

ОТГОВОР: Не помня дали ги изтеглих на същия ден.

 

ВЪПРОС: Къде съхранявахте парите след като ги изтеглихте ?

 

ОТГОВОР:  У дома.

 

ВЪПРОС: Наясно ли сте, че изтеглянето на такава значителна парична сума не може да стане без предварителна заявка?

 

ОТГОВОР: Така беше. Подробности не помня.

 

ВЪПРОС: Направихте ли заявка за теглене на тези пари в брой?

 

ОТГОВОР: Не.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС на юк. Д.: Вие сте върнали тези пари след няколко дена, за какъв бизнес е ставало въпрос, за да разберете след два дни, че не може да го работите.

 

ОТГОВОР: Желаех да правя кафене, но жена ми не беше съгласна и се отказах от идеята.

 

Съдът освободи свидетеля.

 

Адв. П.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Юк. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. П.: Уважаеми г-н Съдия,  моля като имате предвид подробно изложените в жалбата съображения, които поддържам изцяло, както и събраните доказателствата в днешното съдебно заседание и да постановите решение, с което да отмените ревизионния акт в частта, в която са определени задължения по чл. 48 от ЗДДФЛ и лихви.

Моля да ни присъдите направените по делото разноски по представения списък. Ще представя подробни писмени бележки.

 

Юк. Д.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана срещу ревизионния акт в частта, предмет на разглеждане. 

Ще представя писмено становище.

Моля за присъждане на юрисконсутското възнаграждение.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Съдът предоставя 14-дневен срок за писмени бележки.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: