ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор: Деян Петров

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 745 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Д.П.Л., редовно призован, явява се лично. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието гр. София, редовно призован, не изпраща представител.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Петров.  

 

По хода на делото:

ИЩЕЦЪТ: Да се даде ход на делото.

прокурорът: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод искова молба от Д.П.Л. против ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София с правно основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, с която искова молба е формулирано искане за постановяване на решение, по силата на което ответникът ГД „Изпълнение на наказаниятагр. София да заплати сумата от 10 000.00 лв., представляваща обезщетение за претърпени от ищеца неимуществени и имуществени вреди по време на изтърпяване на наказание „лишаване от свобода” в Затвора в гр. Бургас за периода от 21.05.2016 г. до 21.08.2016 г., ведно със законната лихва.

 

ИЩЕЦЪТ: Поддържам исковата молба. Поддържам и доказателственото искане за допускане до разпит в условията на призоваване на двама свидетели, а именно: М.Ц.Г. и Н.П., които ще удостоверяват факти и обстоятелства относно условията в Затвора гр. Бургас. Други доказателствени искания нямам на този етап.

 

прокурорът: Не възразявам да бъдат уважени доказателствените искания на ищеца. Нямам искания по доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените от административния орган документи като писмени доказателства по делото.

 

Допуска до разпит в качеството на свидетели при условията на призоваване в Затвора - Бургас на лицата М.Ц.Г.и Н.П., които следва да бъдат призовани за следващо съдебно заседание. 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 10.10.2017 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Да се призоват двамата свидетели.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: