ПРОТОКОЛ

                                              

Година 2014, 02.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХІІ-ти административен състав       

На втори юли през две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 745 по описа за 2014 година.

На именното повикване в 15.08 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА М.Т.К., редовно призована, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно от днес.

 

Съдът извърши констатация по личната карта на жалбоподателката и установи идентичност на адреса по личната карта и посочения в жалбата.

След извършената констатация съдът върна личната карта на жалбоподателката.

 

ОТВЕТНИКЪТ - изпълнителен директор на Агенция по заетостта при Министерство на труда и социалната политика-София, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВОКАТ М.: Моля да не се дава ход на делото днес, а ни бъде предоставена възможност да уредим спорните отношения извънсъдебно до следващото съдебно заседание. Не предявяваме претенции за обезщетение, за времето за което жалбоподателката е останала без работа, именно защото считаме, че спорът може да се разреши извънсъдебно. Жалбоподателката и днес е без работа. Оставяме открехната врата за евентуални компромисни решения. Нейното уволнение е плод на личностни конфликти и интриги създаващи се вътре на нивото на териториалната агенция. Основният конфликт е с г-н И. Р.. Имало е физически заплахи за саморазправа, психически тормоз от негова страна към г-жа К.. Това е причината и от една страна, а от друга страна до голяма степен вземането на страна на ръководството в този конфликт води до уволнението на доверителката ми. Предвид, че и ръководството е взело страна, пуснахме и жалбата до централата в гр. София, за да сме близо до изпълнителния.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Държавен служител съм от 25.03.2009година. Работих в бюро по труда в кв. Меден Рудник в гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Жалбоподателката работеше във филиал Меден Рудник на гр. Бургас. Обслужваме три общини Поморие, Несебър, Бургас. Тя работеше във филиал Меден Рудник. Искам да кажа, че съгласно Закона за държавния служител предявяването на иска за обезщетение следва да бъде след като се признае уволнението за незаконно.

Правени са опити да се прехвърли човек от офиса на жалбоподателката в друг офис, с оглед да се избегне съществувалия конфликт. Прехвърлен е г-н И. Р..

ЖАЛБОПАДЕЛКАТА К.: Той беше прехвърлен за един месец и тогава нямаше проблеми в работата. След това отново го върнаха в офиса, където съм и аз.

 

АДВОКАТ М.: Желая да се отложи делото и ни се даде възможност да водим преговори за решаването на спора извънсъдебно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.: Не възразявам да се отложи делото, без да се дава ход днес, като възлагам на адвокат М. да ме представлява при извънсъдебните разговори с изпълняващите административни функции на ответника.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Във връзка направеното изявление за уреждане на спора извънсъдебно, моля да не се дава ход в днешното съдебно заседание.

 

Съдът като съобрази заявеното от представителите на страните и от жалбоподателката лично, намира че не следва да се дава ход в днешното съдебно заседание, с оглед възможността спорът да се уреди извънсъдебно с известни отстъпки и взаимни компромиси от страните.

Предвид изложеното съд,

 

                                         О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.09.2014 г. от 15.00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15.25часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: