ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                              две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 744 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

Жалбоподателят С.С.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв. П., с представено по делото пълномощно.

За ответника - началник на РУ Приморско при ОД МВР Бургас, редовно уведомен, не се явява представител.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. П.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на С.С.С., с адрес *** против заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-4635-000024 от 17.02.2018 г. на началника на РУ Приморско при ОД МВР  Бургас, с която на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ ЗДвП временно е отнето свидетелството за управление на моторно превозно до решаване на въпроса за отговорността, но не повече от 18 месеца.

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно нормата на чл. 170 АПК и чл. 154 ГПК.

адв. П.: Поддържам жалбата. Представям постановление за отказ да се образува  на досъдебно производство на Районна прокуратура  Царево. Държавното обвинение е приело, че автомобилът не е управляван от  жалбоподателя, а от Е.Р.- неговата приятелка, с която живеят на съпружески начала. Оттегляме искането си за допускане до разпит на доктора от Спешна помощ, взел кръвната проба на доверителя ми. Поддържаме искането си да задължите ответния административен орган да представи записите от видеокамерата на полицейския автомобил, предвид обстоятелството, че жалбоподателят не е управлявал автомобила.  Водим свидетел, като моля същият да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

 

СЪДЪТ ДОПУСКА до разпит водения свидетел.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

Е.Н.Р., ЕГН: **********, на ** години, българка, българска гражданка, неосъждана, несемейна, с висше образование, живее във фактическо съпружеско съжителство с жалбоподателя.

 

Свидетелят предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 НК.

Свидетелят обещава да говори истината.

 

АДВ. П.: Кой управляваше автомобила преди полицаите да Ви спрат за проверка?

 

свидетелят: Проверката беше минути след като автомобилът беше паркиран от мен. Тръгнахме около 01:10 часа, не мога да кажа точен час, във връзка със сестра ми трябваше да отидем дотам. Моята сестра също живее в гр. Китен. Тръгнахме, аз шофирах предвид обстоятелството, че той /жалбоподателят/ не беше в състояние да шофира, разбира се. Аз бях наясно с това, че той е употребил алкохол. Сестра ми е бременна, почувствал се е зле, трябваше да й съдействаме, да я вземем от мястото, където се намираше и той /жалбоподателят/ дойде да ме придружи.  Паркирахме автомобила на ул. „Атлиман”, което е малко след магазина, който държим и къщата, в която живее сестра ми. Полицаите изведнъж се появиха отнякъде. Не видяхме полицейска кола, когато паркирах. Нито имаше светлини. Тръгвайки да се движим по тротоара, ни настигна полицейска кола в гръб, като аз дори не подозирах, че е зад нас. В последния момент чух буркан зад гърба ни, който се включи за 10 секунди. Поведението им беше много грубо. Аз се уплаших от тяхното отношение предвид и обстоятелството, че неговият зет /на жалбоподателя/ е техен бивш колега - пенсиониран полицай. Те имат особени отношения и с него. Към приятеля ми също доста често е имало проверки, нагло отношения, заплахи как следващия път ще му вземат книжката и прочие. Решихме да не нарушаваме полицейско разпореждане, при все че нямаше и как да се свържем в този късен час с адвокат. Посетихме РУ в гр. Приморско, тъй като се надявахме да срещнем и друг техен колега, с който да разговаряме. Нямаше абсолютно никой на територията на РУ, обадих се на тел. 112, свързаха ме с РУ Царево. Те ни казаха, че не можем да възразим на всички тези нареждания. Лекарят каза, че той не е в състояние да се вземе кръвна проба и второ, че дрегерът не минава промилите, с които да се задължи такава. Задължи го той, каза, че не се намира на пазара. Много приказки се изговориха.

 

Въпрос на съда: Кога дойдоха полицаите?

 

Свидетелят: Минути след като паркирах. Паркирах аз, заключих колата, движехме се по тротоара. Почти пред магазина ни. Колата се намираше точно срещу входа на училището на ул. „Атлиман”, нашият магазин е на ъгъла с ул. „Урдовиза”. Да, ние горе долу там се намирахме вече, на около 20-30 м. от автомобила. Поведението им беше умишлено такова. Предният ден също ни спираха. Там присъстваха и други техни колеги, които просто се разсмяха. Очевидно беше, че те търсят да се заяждат с нас.

 

АДВ. П.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът намира, че с оглед направените от жалбоподателя доказателствени искания следва да изиска от РУ Приморско при ОД МВР  Бургас записите от видеокамерата, с която е бил снабден автомобила на полицаите, извършили проверката на жалбоподателя, както и справка от Районна прокуратура Царево за датата, на която е влязло в сила представеното днес постановление за отказ от образуване на досъдебно производство от 24.04.2018 г.

Ето защо по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, събрани в днешното съдебно заседание.

 

ЗАДЪЛЖАВА началника на РУ Приморско при ОД МВР Бургас да представи записите от видеокамерата, с която е бил снабден автомобилът на полицаите, извършили проверката на С.С.С. на 17.02.2018г., в 3-дневен срок от уведомяването.

 

Да се изиска от Районна прокуратура Царево справка, от която да е видно на коя дата е влязло в сила представеното в днешното съдебно заседание постановление за отказ от образуване на досъдебно производство с изх. № 105/18 г. от 24.04.2018 г. по преписка № 30/2018 г. по описа на РУП - Приморско, вх. № 105/2018г. по описа на РП-Царево, в 3-дневен срок от получаване на съобщението.

 

 НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 30.05.2018 г. от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:14 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: