ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД         ХІІ-ти административен състав

На шестнадесети май                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева

административно дело номер 742 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:22 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  С.  В.З., редовно призован, не се явява, за него адвокат К., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ младши инспектор при Районно управление –Айтос към ОДМВР-Бургас- З.Ц.Ц., редовно призован, се явява лично.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано жалба на С.В.З. против заповед за задържане на лице УРИ 237 237 зз-33/07.03.2018г. на младши инспектор при Районно управление –Айтос към ОДМВР-Бургас- З.Ц.Ц., с която е разпоредено задържане на жалбоподателя за срок до 24 часа.

 

 Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

         

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства за твърденията посочени в жалбата, от които черпи благоприятни правни последици,

 

АДВОКАТ К.:  Поддържам жалбата. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства, с изключение на протоколите за разпит по досъдебното производство, доколкото същите не са събрани  в производството по издаване на заповед за задържане  и не могат да бъдат приобщени дори и за сведение в настоящото производство. Моля съда на основание чл.144 от АПК във вр. с чл. 176 от ГПК допуснете един въпрос към административния орган,  а именно въз основа на какво е приел, че доверителят ми е управлявал превозното средство по време на инцидента и как е установено това? Нямам други доказателствени искания.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Оспорвам жалбата. Да се приеме преписката, която е представена.  Мога да отговоря на въпросите на адв.К.. Въз основа на свидетелски показания приех, че жалбоподателят С.З. е управлявал превозното средство по време на инцидента и това е установено чрез свидетелски показания.

 

АДВОКАТ К.:  Свидетели са Ви казали, че С.З. е  карал автомобила така ли?

 

ОТВЕТНИКЪТ: Свидетелите казаха, че С.З. е управлявал автомобила. Единият свидетел мисля, че се казваше М., не мога да се сетя точно за името, но това е човекът, който  е бил със С. в автомобила. Първо задържахме него, защото автомобилът беше негов. Той каза, че не е шофирал,  а е шофирал С.. Освен това, свидетелят, който е пътувал с пострадалия, също посочи, че С. е карал колата.

 

АДВОКАТ К.: Представям списък по чл.80 от ГПК. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

ОТВЕТНИКЪТ: Няма да сочи други доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, включително и протоколите за разпит на свидетели, които ще бъдат ценени с крайния съдебен .

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ К.: Моля да уважите жалбата и ни присъдите разноските по делото, като ми предостави срок за представяне на писмени бележки. Искам да кажа, че е недопустимо по показания на собственика на автомобила, който сочи, че друго лице е управлявало автомобил, административният орган да приеме, че не собственика на автомобила, а другото лице е управлявало МПС. Има абсолютен конфликт на интереси.

 

ОТВЕТНИКЪТ: Заповедта е законосъобразно. Имаше един свидетел още, който е видял С. да се качва на шофьорското място. Това е лицето, което е  било с пострадалия, който е починал и той заяви, че е видял С. да се качва на шофьорското място.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.29 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: