ПРОТОКОЛ

 

Година 2010, 04.03.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІV-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти март                                                    две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 2. ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар:  Г.Ф.

Прокурор: ЖЕЛЯЗКО ГЕОРГИЕВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

КНАХ   дело    номер    73    по    описа    за   2010  година.

 

На именното повикване в  10.45 часа се явиха:

За касатора – „БЕФ” ООД, редовно призован, се явява адвокат Г.

Ответникът по касационната жалба – Държавна комисия по хазарта - София, редовно призован, не се представлява.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор Георгиев.

        

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Г. – Нямам възражения. Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Нямам възражение. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е касационна жалба, с която се оспорва решение на Бургаския районен съд, с което е потвърдено наказателно постановление издадено от ответника на касатора.

 

         Становище по жалбата и доказателствата:

АДВОКАТ Г. – Поддържам касационната жалба. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОРЪТ – Моля да се приемат представените до този момент писмени доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът по доказателствата

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените до този момент писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Г. – Искам да изложа на кратко фактическата обстановка от събраните по делото доказателства в игралната зала е извършена проверка на клиент, който е бил без лична карта. Когато е влязла в залата е представила лична карта на длъжностното лице, играла е известно време на автоматите, налага й се на отиде до вкъщи, на автомата има такава опция за запазване на нивото на игра. Клиентката излиза от залата,  отива до дома си за пари и нарочно оставя чантата си, връща се в игралната зала, за да продължи играта си, като крупието не я проверява повторно, защото вече веднъж я е проверило, възстановявайки автомата за нейната игра и след това идва представител от Комисията по хазарта, който прави проверка и установява, че клиентката е без лична карта. Аз моля съдът да отмени решението на първата инстанция на базата на чл.28 от ЗАНН, и по силата на препращаща разпоредба на чл.11 от ЗАНН да се приложи разпоредбата на чл.9, ал.2 от НК, както и във връзка с чл.93 т.9 от НК, тъй като случаят е ясен и с оглед липсата или незначителността на вредните последици и на основание подробно изложените мотивите в жалбата, моля почитаемият съд да прецени доказателствата по делото и да отмените на това основание решението, и отмени също като необосновано и незаконосъобразно наказателното постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Намирам, че нарушението е безспорно доказано, а именно, че е допуснато в игралната зала лице без документи за самоличност. На тези основания намирам жалбата за неоснователна и недоказана  и като такава моля да я отхвърлите, а решението като правилно и законосъобразно моля да го потвърдите.

 

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

        

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: