ПРОТОКОЛ

 

Година 2009, 19.02.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ХІІІ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети февруари                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

      ЧЛЕНОВЕ: 1. П.С.

       2. Д.Д.

секретар:  Г.Ф.

прокурор: Т.С.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

КНАХ   дело    номер   73     по    описа    за   2009  година.

На именното повикване в  10.10  часа се явиха:

 

Касаторът – Районно полицейско управление - Несебър, редовно уведомен, не изпраща представител. 

Ответникът по касация – В.А.С., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Е., редовно упълномощена от по-рано.

За Окръжна прокуратура гр. Бургас се явява прокурор С.

 

Становище по хода на делото:

АДВОКАТ Е. – Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ – Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

        

         Становище по жалбата и доказателствата:

         АДВОКАТ Е. – Оспорвам касационната жалба. Няма да соча други доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ – Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представените с касационната жалба писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

        

         АДВОКАТ Е. – Считам, че първоинстанционното решение е законосъобразно и правилно. Съгласно изискванията на задължителните реквизити за наказателно постановление, съгласно чл. 57 от ЗАНН, същото трябва да съдържа описание на нарушението, обстоятелствата по които е извършено, както и законовите разпоредби които са били нарушени. Видно от съставеното на нарушителя наказателно постановление не е посочена точната нарушена законова разпоредба. В случая с посочената разпоредба се касае за повторно деяние, но не се сочат доказателства, които да подкрепят повторността. Наказанието е наложено за съвсем друг състав на нарушение. Ето защо очевидно е, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и с оглед на изложеното, Ви моля да оставите в сила първоинстанционното решение. Или при условията, че счетете, че е налице извършено административно нарушение, да решите спора по същество като намалите наложеното наказание. Считаме, че преди всичко са налице основания за отмяна на наказателното постановление.

 

ПРОКУРОРЪТ – Решението на Несебърския районен съд намирам за обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

        

         Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: