ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: К.Л.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 739 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

Производството е по чл.151 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ    П.С.А. и Н.Д.А., редовно уведомени, се явяват лично и с адвокат Б.Г., с представено пълномощно за двамата, находящо се на лист 247 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Началник на РДНСК Югоизточен район, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт А., с представено пълномощно, находящо се на лист 248 от делото.

 

Явява се съдебният секретар С.Х..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба от адв. Б.Г. - процесуален представител на жалбоподателите по делото, с искане да се допусне поправка на протокола от проведеното на 16.05.2017г. съдебно заседание в посочения в молбата смисъл.

 

По хода на делото:

 

Адв.Г.: Да се даде ход на производството за поправка на протокола.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът с оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО в производството за поправка на протокола.   

Производството е по постъпила молба от 26.05.2017г., подадена от адв. Б.Г., пълномощник на жалбоподателите за поправка на протокола от проведеното открито съдебно заседание на 16.05.2017г., в частта на стр.3, в която адв.Г. е направил доказателствено искане за разпит на двама свидетели и е посочено, че сградата е построена „ … още през 1996г.“, което следва да се чете: „…1986г.“. Делото се проведе при участието на различен съдебен секретар от участвалия в открито съдебно заседание, тъй като в Административен съд – Бургас не се правят звукозаписи на съдебните заседания, което налага на основание чл.151, ал.4 от ГПК да се изслушат обясненията на съдебния секретар С.Х..

 

Адв.Г.: Да се изслуша съдебният секретар Х..

Юрисконсулт А.: Да се изслуша съдебният секретар.

 

Предвид направеното искане за поправка на протокола от проведеното открито съдебно заседание на 16.05.2017г. и на основание чл.151, ал.4 от ГПК, вр. чл.144 от АПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА съдебният секретар С.Х., изготвила протокола за проведеното открито съдебно заседание на 15.05.2017г. да даде обяснение за неговото съдържание.

 

Съдебен секретар С.Х.: Запозната съм с искането за поправка на протокола от съдебно заседание, проведено на 16.05.2017г. Мина доста време, но така съм възприела това, което каза адв.Г., това съм чула. Възможно е да не съм чула добре.

 

Адв.Г.: Нямам въпроси към съдебния секретар.

Юрисконсулт А.: Нямам въпроси.

 

 

 

 

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата във връзка с искането за поправка на протокола от 16.05.2017г.

ДАВА ДУМАТА по съществото на направеното искане за поправка на протокола.

Адв.Г.: Моля да направите исканата от нас поправка в протокола, тъй като и свидетелите, които днес ще помоля да допуснете до разпит, са доведени с цел да се докаже обстоятелството, че процесният строеж е направен през 1986г., тъй като попада в полезрението на § 16 от ПЗР на ЗУТ. Ето защо моля да направите исканата от нас поправка в протокола.

 

Юрисконсулт А.: По направеното искането не се противопоставям, но предоставям на съда да прецени дали да допусне поправката.

 

Съдът като намери, че направеното искане за поправка на протокола от проведеното открито съдебно заседание на 16.05.2017г. е основателно, на основание чл.151ал.1 от ГПК, вр. чл.144 от АПК

        

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА поправка на протокола от проведеното открито съдебно заседание на 16.05.2017г., в частта на стр.3, втори абзац, в която адв.Г. е направил доказателствено искане за разпит на двама свидетели и е посочил, че сградата е построена „ … още през 1996г.“, като годината следва да се чете: „…1986г.“.

 

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

         СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: