ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На дванадесети май                                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 738 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас център“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т. и юрисконсулт Г., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Делото е образувано след като с решение № 3756/01.04.2016 г. Върховен административен съд е отменил решение № 1284/23.07.2015 г., постановено по административно дело № 631/2013 г. на Административен съд Бургас и е върнал делото за ново разглеждане от друг съдебен състав.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Поддържаме жалбата. Няма да сочим други доказателства. Считаме, че делото е изяснено от фактическа и правна страна и следва да се даде ход по същество.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорваме жалбата. Няма  да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаема госпожо Председател, моля да постановите решение, с което да отмените обжалваното пред Вас решение на Началника на митнически пункт „Пристанище Бургас център”, с което е определен тарифен код, различен от декларирания от дружеството като неправилно и незаконосъобразно. Моля да ни присъдите направените по делото разноски и юрисконсултско възнаграждение, като моля да съобразите подробните доводи и съображения, които сме изложили в писмените бележки, представени при първоинстанционното разглеждане на делото, както моля и да съобразите създалата се практика на Върховен административен съд по идентични казуси.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Уважаема госпожо Председател, моля да отхвърлите жалбата. Считам същата за неоснователна. Считам, че решението на Началника на митнически пункт „Пристанище Бургас център” е правилно и законосъобразно, издадено от компетентен орган, в предвидената от закона форма и срок, на база на изготвена експертиза и становище на Дирекция „Тарифна политика”. Моля изцяло да потвърдите решението, с което са определени нов размер на публични държавни вземания на база на нов тарифен код.

Моля да ни бъдат присъдени разноски и юрисконсултско възнаграждение.

Изцяло поддържам изложеното в писмените бележки при първоначалното разглеждане на делото пред Административен съд Бургас.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:16 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: