ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 05.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На пети юни                                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: Р. ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 737 по описа за  2015 година                     

На именното повикване в 12:21 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.С.Й., редовно уведомен, се явява лично, доведен от органите на ОЗ „Охрана на съдебната власт” и с адв. А. и адв. Р., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА - Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието гр. София, редовно уведомен, не се явява представител.

За Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Червеняков.

Явяват се свидетелите Р.Т.К. и А.И.В.. Не се явява свидетелят Г.Д.. Същият е нередовно призован, като е отразено от администрацията на затвора, че няма такова лице.

 

По хода на делото:

АДВ. Р.: Да се даде ход на делото.

АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по искова молба с правно основание чл. 1 от ЗОДОВ от Й.С.Й., ЕГН-**********, понастоящем в Затвора гр.Бургас, против Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” при Министерство на правосъдието-София, за присъждане на обезщетение на неимуществени вреди за времето, през което изтърпява наказание „Лишаване от свобода” в Затвора гр. Бургас, считано от 20.02.2014 г. до датата на предявяване на иска, в размер на 63`750,00лв., от които 42`500,00лв. от нарушение на битово-хигиенните изисквания и 21`250,00лв. от нарушаване на медицинското обслужване, ведно със законната лихва върху главницата от предявяване на иска до окончателното плащане.

В закрито заседание на 28.04.2015 г. съдът е допуснал до разпит посочените трима свидетели, редовно уведомените от които са доведени за днешно съдебно заседание от органите на ГД “Охрана“ и в момента се намират в специалните помещения на съда, но предвид обстоятелството, че са осъдени на лишаване от свобода, с оглед гарантиране на сигурността им и за целите на охраната, ще бъдат водени за разпит един по един.

На 26.05.2015г. ответникът е представил писмен отговор, препис от който е връчен на ищеца. В писмения отговор ответникът е направил правни твърдения относно допустимостта и основателността на иска, както и е представил като писмени доказателства – справка изготвена от А.С. – инспектор СДВР, седмичното меню за четири седмични периода, медицинска справка на ищеца и медицинския му картон. Не е представен препис от затворническото досие на ищеца, като в отговора на исковата молба е направено възражение, че същото представлява конфиденциална информация, по делото не е посочено какви факти ще се установяват с него и с това доказателствено искане затворникът цели да притежава материалите от досието си.

 

АДВ. А.: Поддържаме исковата молба ведно с направените уточнения, както и искането за разпит на свидетелите, които сте допуснали, като оттеглям искането си за третия свидетел, за който не се е установило, че изтърпява наказание „лишаване от свобода”.

Не поддържаме искането за прилагане на досието в цялост, но поддържаме искането за прилагане на дневника на медицинските инспектори, както и имаме искане за прилагане на програмата, която министерството е било длъжно да изработи съгласно §11 от ЗИНС.

АДВ. Р.: Нямам какво да допълня.

ПРОКУРОРЪТ: Да се разпитат водените свидетели. Ще взема отношение на по-късен етап относно доказателствените искания.

ИЩЕЦЪТ Й.: В общежитието съм бил 28 дни.

 

Съдът ВЪВЕЖДА в съдебната зала свидетеля Р.К..

СНЕМА самоличността му както следва:

Р.Т.К. – ** г., български гражданин, семеен, осъждан, без дела  и родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

 

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Познавам Й.Й.. С него сме в една килия от около 8 месеца вече.

В килията сме 20 човека. Бяхме 22 човека, а в момента сме 20. Размерите на килията са 26-27 кв. метра. Има три прозореца, които са високо горе, с размери 0.50/1.00 м. Леглата са повечето на три етажа. В килията има 4 малки миниатюрни масички и 7-8-10 шкафа. Под леглата има чанти, кофи и други.

Заключени сме вечер от 19.30 ч. до сутринта 06.15-06.20 часа. След това ни заключват от 7.30 ч. и вечерно време от 15.30-16.15 часа. През това време нямаме достъп до тоалетна. Единственото место, което може да се ползва за естествена нужда са две кофи, които са в килията. През деня когато сме отворени, ползваме тоалетната в коридора, която е с четири клекала.

По принцип в килията няма санитарен възел. Няма течаща вода.

Баня има два пъти в седмицата по три часа 13.00 - 16.00 – 16.30 ч. има топла вода. От едната страна е баня, а от другата тоалетна. По принцип са четири душа, но работят два, а в добрия случай 3 душа. За тези три часа трябва да се изкъпят около 170-200 човека, което е почти невъзможно.

За хигиената от затвора си измиха ръцете, като ни накараха да има за всеки ден хигиенист. Но в същия момент няма стирки, няма препарати, дори и кофите са кът. Няма метли, няма лопатки. Препарати не ни дават. Това, което ни раздават е един тоалетен сапун на месец. Хигиената е под всякаква критика.

Столовата е със 7 метални маси с дървен плот, на които трябва да се хранят същите тези 170 човека. Ако всеки се храни нормално, трябва да се храним до 18.00 часа. Масите се забърсват с един парцал. Не знам какви препарати и пособия дават за почистване на това. Но нищо не се дава за почистване на масите. От медицинския персонал откакто съм от 8 месеца на този етаж не е влизал медицински служител, за да следи за хигиената. Излизаме по три пъти - сутрин за един час и след обяд за 40 минути. В събота и неделя има само една разходка от един час.

Хлебарките се нещо невероятно. За 8 месеца веднъж пръскаха за мишки. Има много мишки. Хлебарките са в неограничено количество, а има и дървеници, които жестоко хапят и някои ходят на външен лекар на прегледи.

В помещенията освен тези легла и шкафове има простори опънати от ъгъл до ъгъл, на които постоянно висят дрехи. Има 4 крушки в помещението. Когато се простират дрехи, винаги е полумрак. Няма климатизация. В тази килия, в която сме в момента имаше прозорче, което все още е заварено и отникъде не влиза светлина. Не става никакво течение и вътре е ужасно. Няма никаква светлина в килиите и се ритат кофите, тъй като нищо не се вижда.  Това прозорче продължава да е заварено.

Ние си осигуряваме бельото. Няма как да се изпере това бельо. Ние си перем сами бельото. Одеалата по този начин никога не се перат.

За каквото и да се оплачеш от здравословни проблеми ти дават „Парацетамол”, а за стомашни болки „Ранитидин” и всичко се лекува с тези две хапчета. За медицинския център има график, по който следва да се запишеш, за да отидеш на лекар. Мисля, че за нас е вторник. Ако ти изпишат някакво лекарство, което го няма или изпишат някакъв антибиотик, който го няма, то тези лекарства ти ги носят на свиждането всяка първа и трета събота – т.е., ти до тогава не си вече болен.

Доколкото знам Й. имаше проблем с „Хепатит С” и неговото лечение е същото с парацетамол. Не беше изолиран.

За бръснене всеки се спасява индивидуално. В банята има едно огледало, на което почти нищо не се вижда. Олющено е цялото. Топла вода има два пъти в седмицата. През останалото време със студена вода. По време на къпането повечето си поливат с канчетата от чешмите и кофи. Има малък коридор, в който шляпаш до глезените в мръсната вода. Банята се мие с един маркуч от коридора. Няма препарати.

Храната не е добра за ядене. От няколко дни и хлябът е намален. Дава се 1/5 от един хляб.  Храната не е добре приготвена. Най-търсеното лекарство в лечебницата е „Ранитидин”, което е показателно за качеството на храната.

Тези менюта, които те ги дават като седмично меню звучат добре, но не е така. Не знам дали количеството на храната е достатъчно, защото не се храня и каквото и да хапна ми изгаря стомаха. Не мога да ям тази храна. Й. също не яде.

Й. също беше нахапан с дървеници. Й. беше болен от хепатит. Искаше да го закарат на лекар, но не го изкараха, защото са свършили парите за външен лекар и не знам с какво го лекуваха. Не си спомням да са го лекували за хепатита. Той се записва редовно за прегледи, но лечение няма.

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА:  Освен хетатита той има и проблеми със стомаха. Не знам той да има проблеми с наркотиците. Нямам такива наблюдения.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Поради изчерпване на въпросите към свидетеля, същия беше изведен от залата.

 

В залата се въведе свидетеля А.В..

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на свидетеля, на който снема самоличността както следва:

А.И.В. – ** години, българин, български гражданин, осъждан, без родство с ищеца, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещава да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА АДВ. А.: Близо 8 месеца сме в една килия миналата година.

Площта на килията е малка - около 25-27 кв. метра. В нея има по три вишки – т.е., три-етажни легла. Общо сме около 22 човека. Прозорците са три, с малки размери. Светлината е оскъдна. Не е достатъчна светлината, която влиза. Във вторник и четвъртък когато има ден за къпане, се перат и се простират дрехи и светлината е още по-малко.

Къпането е два пъти седмично. Пускат топла вода за около 4 часа. Пет минути има-няма за човек. Всеки трябва да се изкъпе за около 5 минути. Има четири душа, с които около 160 човека трябва да се изкъпят за тези четири часа. Банята се намира в коридора и тоалетната е до нея. Тоалетната е с четири клекала.  В килиите няма тоалетни и течаща вода и никога не е имало. В 19.30 часа се затварят килиите и се отварят към 06.30 часа. През нощта нямаме достъп до тоалетните, а нуждите се удовлетворяват в кофи.

През деня има достъп до тоалетни, защото след 08.30 часа сутрин вратите на килиите са отворени. Затварят ни в 17.30 часа за проверка. За вечеря сме пуснати и в 19.30 часа ни затварят.

Вечер ако има спешен случай и някой болен, отварят за малко, за да го изведат, иначе не отварят. Думкаме по вратата, за да уведомим за този случай.

В последно време капака на вратата е заварен и не може да се види през вратата.

Има осигурено медицинско обслужване в затвора по график -понеделник и четвъртък, но не всеки път можеш да отидеш. С медикаментите има проблеми. Най-често дават „аналгин” и „парацетамол”. Вече когато има усложняване в болестта, тогава се пише рецепта, която следва да се изпълни отвън. Ако има средства, се закупуват. Аз зимата боледувам от грип често и вземам лекарства отвън. Без рецепта също могат да се донесат лекарства. Проверяват лекарствата. По принцип лекарствата ги дават само когато има свиждане. При спешен случай предполагам разрешават даване на лекарство, но не знам. Разрешението трябва да го даде дежурния офицер, но на мен не ми се е налагало. За три години на мен специално веднъж ми се наложи да ми донесат лекарство и ми го донесе зъболекаря, но не му знам името.

Хигиената е под всякаква критика. За личната хигиена на месеца веднъж дават по един сапун на човек. В столовата с мазни и мръсни парцали се бършат масите. Не знам как ги перат. Стирката е само за коридора. С препарати не се почиства. Само с вода.

Храната също е под всякаква критика. Нито качеството е добро, нито количеството е достатъчно.

По принцип винаги дават месо, но малко количество и почти липсва. Когато дават пилешко, пилето го няма. Там е само кожата. Един ден в седмицата дават риба. Когато говоря за храната аз изхождам от моята позиция. На някои хора храната може да им харесва. За хора, които не могат да живеят вън, извън затвора са живели зле, може и да им е добре. Особено братята роми за тях храната не е проблем.

Й. се оплакваше, че е болен от хепатит. Не знам да са го лекували. Поне докато бях с него в една килия. Не знам дали се е записвал за прегледи, защото не съм с него. Споделял е, че се е записвал, но до каква степен се е лекувал - не знам и с какво са го лекували, също не знам.

Медицинският персонал не се е интересувал каква е хигиената в помещенията. Имаше един малък период, в който имаше назначена диета заради заболяване на стомаха и стомашно разстройство. Това, което назначават като хранителен режим за някои – има диабетици, язваджии, но медицинският екип не идва да провери това. Не са идвали да проверяват за хигиената и храната.

Напоследък в понеделник е денят за пране на спално бельо. Има се предвид чаршафите. Дава се за пране в обща пералня. Аз моето не го давам, защото съм гнуслив и не ги перат добре. Аз съм решил, че не трябва да го давам.

Не знам дали Й. си дава бельото. Бельото се пере отскоро. От пролетта някъде.

Климатизация няма в килиите. Няма вентилация. Сега съм си поръчал аз лично да ми донесат вентилатор за лятото. Имаме си домашни любимци, вредители – хлебарки, дървеници. Нощно време има и мишки. Ние се шегуваме като ги наричаме „домашни любимци”. Аз съм нахапан тук-таме от дървеници, но някои момчета са много нахапани. Миналата година преди лятото дойдоха да пръскат, но след пръскането нямаше ефект и повече се развъдиха. За да има ефект трябва да се изхвърлят дюшеците.

Дрехите ги перем някой път с топла вода когато има баня, а когато няма баня си топлим вода. Има малки бързоварчета. Имаме едни малки бързоварчета, които ги слагаме в кофата 300 или 500 вата. Бързоварчетата са за кафе.

Много лошо действа на психиката затвора и тази психика няма да се излекува. Отскоро виждам има психолог в затвора. Не съм говорил с него.

Докато бяхме заедно, Й. спеше на втория етаж на леглата. Качването и слизането е опасно. Опасно е да се качва на втория етаж на леглата.

СВИДЕТЕЛЯТ НА ВЪПРОСИ НА ПРОКУРОРА: Подавали сме сигнали до контролните органи за хигиената и до здравната служба в затвора. Аз специално не съм ходил, но други са ходили. Когато са нахапани, отиват при лекаря. От ХЕИ идват да пръскат. Сигнал не сме подавали или жалба до ХЕИ. В затвора има лечебница. Това е стационара. Когато влязох в затвора, аз бях няколко дни, защото ми течеше операция. Има една стая, където почиват болните, с четири легла, на три етажа. Това е болничната стая.

Не съм запознат с плащането на здравните осигуровки. Мен ме върнаха например от операция затова, че не бях осигурен. Беше през месец септември 2012 г. Тогава не бях пенсионер, а сега вече съм. Исках да си платя на частно за операцията, има и болница към МВР, но те ми отказаха. Така и така бях в София. След това ми оперираха левия тестис в Окръжна болница Бургас. Това беше след като написах жалба до прокурора и по негово нареждане ми беше разрешено. Още не бях с влязла в сила присъда.

ПРОКУРОРЪТ: Нямам повече въпроси към свидетеля.

 

Съдът по отношение на свидетеля Г.Д. предвид обстоятелството, че такъв не е намерен в затвора и заради заявеното от адв. А., че се отказват от разпита на този свидетел, намери, че същият следва да бъде заличен като свидетел.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАЛИЧАВА свидетелят Г.А.Д. допуснат с определение в закрито заседание на 11.05.2015 г.

 

По отношение постановеното определение № 972/28.04.2015г., в частта му, с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца, съдът при повторна преценка на релевантните обстоятелства намери, че същото представлява конфиденциална информация и ищецът не е обосновал какви факти ще установява с него, поради което следва да отмени предходното си определение и да отхвърли това доказателствено искане.

Водим от горното, Бургаският административен съд

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ определението си № 972/28.04.2015г., постановено по настоящото дело, в частта с която е задължил ответника да представи препис от затворническото досие на ищеца.

 

 

         АДВ. А.: Държим да бъдат представени следните доказателства - Програмата на МП §11от ЗИНС, както и Дневник на медицинските служители. Ако няма такъв, да заявят това обстоятелство.

         ПРОКУРОРЪТ: Да бъде представен.

 

         Съдът намери, че следва да бъдат уважени направените доказателствени искания на страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ЗАДЪЛЖАВА администрацията на затвора гр. Бургас да представи Програмата по §11от ПЗР ЗИНС, планът към тази програма, както и справка за извършените дейности по този план, както и да представи дневника на медицинските инспектори. Ако такъв няма, това изрично да се посочи.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.07.2015 г. от 10.00 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,22 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: