ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2015, 30.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети   юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: А. Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

На именното повикване в 12:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат А., назначен служебен защитник.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнения на наказанията” гр.София, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., с пълномощно по делото.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призована, се явява прокурор А. Ч..

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпила частна жалба срещу определение № 1055/12.05.2015г., в частта относно връщането на исковата молба в частта, в която се претендира обезщетение в размер на 50 000 лева, поради преместването на ищеца в Затвора Бургас съгласно Заповед № 1 -8977/ от 27.11.2012година издадена от комисар Борис Стратиев. Към настоящия момент жалбата е администрирана, като съобщението до ответника не е върнато.

 

АДВОКАТ А.: Да не се дава ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ч.: Да не се дава ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Налице са процесуални пречки за даване ход на делото. Да не се дава ход.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава, тъй като към настоящия момент определение №1055/12.05.2015г. е обжалвано в частта в която е върната исковата молба и не е налице произнасяне на Върховен административен съд по постъпилата частна жалба. Ход на делото следва да бъде даден след произнасяне на Върховен Административен съд.

Мотивиран от изложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ОТЛАГА делото и ГО НАСРОЧВА за 13.10.2015 година от 09.00часа, за която дата и час страните уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ПРИЗОВЕ ищецът в Затвора Бургас.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  12.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: