ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Г. ДУКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно пР.ан, не се явява и не се представлява.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно пР.ан, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно пР.ана, се явява прокурор Дуков.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ доказателства по делото за заплатен депозит от ищеца по допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

Срокът за обжалване на Определение №1520/10.09.2016г., с което  съдът е оставил без уважение искането на ищеца за освобождаване от заплащане на разноски е изтекъл, тъй като съобщението е връчено на майката на ищеца на 13.09.2016г. и не е обжалвано към настоящия момент.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането им.

 

Съдът с оглед предоставената многократна  възможност на ищеца за внасяне на депозита по допуснатата експертиза и предвид влязлото в сила определение, с което е оставено без уважение искането за освобождаване от заплащане на разноски, намира че следва да бъде отменено определението, с което е допусната съдебно-медицинска експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ протоколно определение от 19.04.2016г., с което е допусната съдебно-медицинска експертиза по искане на ищеца.

                                                                                                            

Съдът предвид липсата на доказателствени искания и след като съобрази, че на ищеца е давана многократна възможност да ангажира  доказателства, като му е указано че ако не бъдат ангажирани такива делото ще бъде решено с оглед наличните такива,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че исковата претенция остана недоказана. Ищецът не е ангажирал доказателства в подкрепа на претърпените лично от него неимуществени вреди, които да са в пряка и непосредствена последица от условията, в които е пребивавал в Затвора Бургас. Разпитаните по делото свидетели пресъздават условията при които са изтърпявали наказание „Лишаване от свобода”, но същите не свидетелстват как и доколко тези условия са се отразили отрицателно върху емоционалното и психическото състояние на ищеца. В тях се описва поведението на други лишени от свобода спрямо ищеца, но не и конкретни действия или бездействия на администрацията на Затвора. Настъпването на неимуществените вреди и тяхната непосредствена причинно-следствена връзка с условията в Затвора не може да се презюмира в конкретния случай, а следва да бъде доказана по несъмнен начин. В случая именно тази причинно-следствена връзка не беше доказана. Предвид изложеното, моля да отхвърлите изцяло предявените искови претенции на Д..

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: