ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи юни                         две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: ТИХА СТОЯНОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно призован, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно пР.ан, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно пР.ана, се явява прокурор Стоянова.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ доказателства за заплатен депозит от ищеца по допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№6115/13.06.2016г. от ищеца Д., в която заявява, че не може да внесе определения депозит за допуснатата експертиза и иска да бъде освободен от заплащането на същия.

 

Съдът с Определение №1041/20.06.2016г. е дал указания на ищеца за представяне на доказателства от съответните компетентни органи за преценка за наличието или липсата на средства за заплащане на разноски по делото.

 

Съдът връчва копие от определението на адвокат Т., процесуален представител на ищеца.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам искането за експертиза. Имам контакт с моя клиент и ще му предам за указанията на съда. Към настоящия момент няма да соча други доказателства.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се възможност на ищеца да внесе определения депозит от съда или представи доказателства за липсата на доходи.

 

Съдът с оглед предоставената възможност на ищеца да представи доказателства необходими за преценка за наличието или не на средства за заплащане на разноски поделото счита, че същото следва да бъде отложено, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2016година от 11,30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.08 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: