ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 20.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети септември                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 737 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ К.Г.Д., редовно пР.ан, не се явява. За него адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София, редовно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас, редовно призован, се явява прокурор Червеняков.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ доказателства по делото за заплатен депозит от ищеца по допуснатата съдебно-медицинска експертиза.

 

НЕ СА ПОСТЪПИЛИ доказателства по делото от ищеца в указания срок, необходими за преценка за наличието или не на средства за заплащане на разноски по делото.

С определение №1520/10.09.2016г.  съдът е оставил без уважение искането за освобождаване от заплащане на разноски. Това определение е връчено на майката на ищеца на 13.09.2016г., като срокът за неговото обжалване не е изтекъл към настоящия момент.

 

АДВОКАТ Т.: Моля да ми се връчи копие от определението на съда. Моля да обърнете внимание и съобразите, че веднъж вече е доказано, че К.Д. не разполага с доходи и затова той е освободен от държавна такса и мисля, че не е нужно на ново събиране на доказателства за този факт. Нямам доказателствени искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания, но да не се приключва съдебното дирене, с оглед невлязъл в сила съдебен акт по настоящото дело.

 

Съдът счита, че делото следва да бъде отложено за друга дата, тъй като определение №1520/10.09.2016г. подлежи на обжалване и срокът за неговото обжалване не е изтекъл към настоящия момент. Ето защо, на ищеца следва да се предостави възможност, най-късно седем дни преди следващото съдебно заседание да ПРЕДСТАВИ доказателства за внесения депозит по допуснатата съдебно-медицинска експертиза в размер на 300 лева, като му УКАЗВА, че ако това не бъде сторено в следващото съдебно заседание  ще бъде приключено събирането на доказателствата и делото ще бъде решението, с оглед наличните такива.

 

АДВОКАТ Т.: Нямам  други искания към момента.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателства към настоящия момент и дадените указания в днешното съдебно заседание на ищеца, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.10.2016 година от 11,00часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: